Niedawno zakończyła się rekrutacja na studia II stopnia. Jej wyniki potwierdziły, że studenci chcą rozwijać kompetencje poprzez m.in. kontynuację studiów. Z badań przeprowadzonych za 2022 r. wynika, że średnio 75% studentów I stopnia kontynuuje studia na II stopniu z przekonania, że tytuł magistra zwiększa konkurencyjność na rynku pracy, z kolei średnio ~ 80% absolwentów I stopnia kontynuuje studia na tym samym kierunku[1].

W tegorocznej rekrutacji na drugi stopień rekrutowaliśmy na kierunki:

Elektronika i Telekomunikacja 
Informatyka
Informatyka – Data Science  
Teleinformatyka

Zdecydowana większość podań na powyższe kierunki (~95%) pochodziła z AGH w tym z WIEiT. Cieszymy się, że nasi studenci chcą w dalszym ciągu zdobywać kompetencje i wiedzę w naszych murach.

O studia na naszym Wydziale starali się także absolwenci innych Uczelni (m.in. Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Poznańskiej, Gdańskiej, Rzeszowskiej czy Lubelskiej oraz PWSZ w Tarnowie) reprezentujący m.in. takie kierunki jak: automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, inżynieria analizy danych, inżynieria logistyki czy inżynieria mechatroniczna.

Procentowo udział podań absolwentów WIEiT na poszczególne kierunki przedstawiał się następująco:

Teleinformatyka – 93,9%

Informatyka – 82,57%

Elektronika i Telekomunikacja – 81,43%

Informatyka-Data Science – 60,99%

Największą popularnością cieszyła się Informatyka-Data Science (prawie 6 podań na miejsce), następnie Informatyka (ponad 2 podania na miejsce).

Ostatecznie zakwalifikowani i wpisani na listę w znaczącej większości pochodzą z naszego Wydziału (88,08%). Na wszystkich kierunkach WIEiT wypełniono limity.

Życzymy wszystkim studentom satysfakcji z podjętych studiów, jednocześnie dziękując za zaufanie, a także dużo sukcesów, radości i niezapomnianych momentów, które niewątpliwie gwarantuje życie studenckie w Krakowie i na AGH.

[1] Źródło: Monitoring Edukacyjno-Zawodowy Absolwentów AGH

inauguracja wiet