Pracownicy Wydziału prowadzą działalność naukową i badawczą w Dziedzinie Nauk Inżynieryjno-technicznych.

Aktywność naukowa jest najbardziej widoczna w dwóch dyscyplinach: „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” oraz „Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne”.

Pracownicy Wydziału prowadzą badania w obszarach kluczowych dla nauki i nowoczesnej gospodarki. Są to badania mieszczące się w głównym nurcie rozwoju technologii IT na świecie.

Elektronika: badania w zakresie metod przetwarzania sygnałów, techniki mikrofalowej i mikrosystemów detekcyjnych, mikro- i nanoelektroniki, optoelektroniki cienkowarstwowej i fotowoltaiki oraz magnetycznych układów wielowarstwowych.

Teleinformatyka i Telekomunikacja: badania w zakresie wysokowydajnych systemów obliczeniowych, analizy wielkich zbiorów danych, obliczeń wielkiej skali, przetwarzanie w centrach danych i chmurach obliczeniowych, hybrydowe środowiska IT, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, projektowanie systemów teleinformatycznych, architektury i systemy komunikacyjne: światłowodowe, bezprzewodowe i komórkowe, sieci społecznościowe, Internet Rzeczy i Internet Przyszłości, niezawodność oraz cyberbezpieczeństwo. 

Badania są realizowane w projektach krajowych, projektach międzynarodowych oraz we współpracy z przedsiębiorstwami polskimi oraz koncernami z branży IT. 

Finansowanie badań zapewniają polskie instytucje ustawowo dbające o rozwój nauki w Polsce, instytucje pośredniczące w dystrybucji unijnych środków na naukę i badania oraz przedsiębiorstwa angażujące środki własne.

Efekty kształcenia, efekty badań

Najbardziej widocznym efektem wielu lat kształcenia, badań na najwyższym poziomie oraz współpracy z partnerami gospodarczymi jest ekosystem IT w Krakowie i Małopolsce. Według różnych źródeł, zatrudnienie znajduje w nim około 50 tys. specjalistów. Znaczącą grupę stanowią absolwenci Wydziału WIET (dawniej: EAIiE), którzy w niektórych przedsiębiorstwach stanowią od kilkunastu do kilkadziesiąt procent kadry technicznej i menedżerskiej.