Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji powstał w 2012 roku wyniku przekształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH w dwie odrębne jednostki. Nowy wydział połączył kadrę naukowo-dydaktyczną trzech katedr, Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, które były wiodącą siłą wydziału EAIiIB, czyli tak zwanych „samogłosek”. Zapewnił ciągłość kształcenia i wzbogacanie wiedzy oraz dynamiczny rozwój działalności naukowo-badawczej, która jest prowadzona nieprzerwanie od przeszło trzydziestu lat.

Pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą działalność naukową, badawczą i dydaktyczną. Podejmują wyzwania naukowe i praktyczne. Prowadzą międzynarodową współpracę naukową z wiodącymi ośrodkami w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii. Jednocześnie rywalizują z ośrodkami akademickimi, naukowymi i badawczymi w Europie i na świecie.

Osiągnięcia naukowe mają odzwierciedlenie w dorobku pracowników i awansach. W latach 2016-2019 na WIEiT w wyniku postępowań awansowych przyznano:

0
tytułów profesorskich
0
stopni doktora
habilitowanego
0
stopni doktora
nauk technicznych