Sławomir Gruszczyński AGH WIET

Sławomir Gruszczyński
Prof. dr hab. inż.

Dziekan Wydziału
Piotr Pacyna, prof. nadzw. dr hab. inż.

Piotr Pacyna
dr hab. inż.,prof. AGH

Prodziekan ds. Ogólnych
Michał Wągrowski AGH WIET

Michał Wągrowski
dr inż.

Prodziekan ds. Kształcenia
dla kierunku: Teleinformatyka, Cyberbezpieczeństwo
Jacek Kołodziej AGH WIET

Jacek Kołodziej
dr inż.

Prodziekan ds. Kształcenia
dla kierunku: Elektronika,
Elektronika i Telekomunikacja,
Electronics and Telecommunications