Fundusze europejskie
Szkolenia dla studentów studiów stacjonarnych

Szkolenia planowane

Jest to szkolenie dla studentów I stopnia, którzy do końca studiów mają nie więcej niż 4 semestry oraz dla wszystkich studentów studiów II stopnia.

Warsztaty kształcące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – zakładanie startupów:  np. Lean Startup – to jeden z  programów warsztatowych przygotowujący do prowadzenia własnej firmy. Zajęcia będą obejmowały:

  • Wprowadzenie do Lean Software Development z uwzględnieniem pozostałych metod zwinnego wytwarzania systemów i urządzeń IT w tym Agile,Kanban, Scrum.
  • Wprowadzenie do Lean Startup oraz biznesowego podejścia do wytwarzania systemów i urządzeń IT
  • Metoda Lean Startup+ warsztaty ćwiczące tę metodę.

W przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń szkolenie planowane na rok akademicki 2022/23 – rekrutacja rozpoczęta – planowane max. 2 grupy po max. 11 osób

Szkolenie stacjonarne lub on-line, dwudniowe – 2 x 8 godzin dydaktycznych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

DOKUMENTY DO POBRANIA do szkolenia Lean StartUp:
 

regulamin rekrutacji

załącznik 1(zgłoszenie)

załącznik 2 (oświadczenie o niepełnosprawności)

załącznik 3 (dane)

załącznik 4 (RODO) do pobrania i przesłania po rozstrzygnięciu przetargu

załącznik 5 (monit.)

Rekrutacja ZAKOŃCZONA!

Jest to szkolenie dla studentów I stopnia, którzy do końca studiów mają nie więcej niż 4 semestry oraz dla wszystkich studentów studiów II stopnia.

SCRUM jest jedną z najpopularniuejszych, najbardziej efektywnych i elastycznych metodologii wykorzystywanych do zwinnego zarządzania projektami. Zazwyczaj podejście kojarzone jest z tworzeniem oprogramowania, ale można je stosować również dla innych produktów, które mają jakąś wartość, np. kampanii marketingowej.

Metodologia ta opiera się na pracy zespołu, którego celem jest dostarczenie danego produktu. Członkowie tego zespołu uzupełniają się wiedzą i kompetencjami.

SCRUM – certyfikowane szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z kompetencji zawodowych SCRUM Master Certified (SMC).

Szkolenie planowane na rok akademicki 2022/23 – rekrutacja rozpoczęta – planowane jest maksymalnie 5 grup po max. 15 osób.

Szkolenie stacjonarne lub on-line, dwudniowe – 2×8 godzin dydaktycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

Wydział Energetyki i Paliw zaprasza na szkolenie z egzaminem na uprawnienia energetyczne G1, G2, G3 – WIĘCEJ INFORMACJI

Szkolenia zakończone

1. edycja szkoleń on-line zakończona wiosną 2021. W szkoleniach wzięło udział 103 studentów różnych wydziałów AGH w 7 grupach szkoleniowych.

2. edycja szkoleń – rekrutacja zakończona, 5 grup szkoleniowych po 15 osób. Szkolenia odbyły się zarówno stacjonarnie jak i online.

SCRUM jest jedną z najpopularniejszych, najszybszych, najbardziej efektywnych i elastycznych metodologii wykorzystywanych do zwinnego zarządzania projektami. Zazwyczaj podejście to kojarzone jest z tworzeniem oprogramowania, ale można je stosować również dla innych produktów, które mają jakąś wartość, np. kampanii marketingowej. 

Metodologia ta opiera się na pracy zespołu, którego celem jest dostarczenie danego produktu. Członkowie tego zespołu uzupełniają się wiedzą i kompetencjami.

SCRUM- certyfikowane szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z kompetencji zawodowych SCRUM Master Certified (SMC).

Szkolenie on-line, dwudniowe – 2 x 8 godzin dydaktycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

Bezpłatne szkolenia i egzaminy British Council na poziomie FCE oraz CAE.

6 grup FCE, przeszkolonych 79 studentów oraz 4 grupy CAE, przeszkolonych 45 studentów.

Certyfikowane szkolenia zawodowe prowadzące do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną do 1 kV. Uprawnienia SEP Grupa G-1. (zagadnienia 2, 9, 10). (szkolenie i egzamin on-line). 

W szkoleniach uczestniczyło 147 studentów w 10 grupach szkoleniowych.

Szkolenie on-line, dwudniowe, 2×4 godziny dydaktyczne w tym egzamin. Grupy max.15 osobowe.

Jest to szkolenie dla studentów I stopnia, którzy do końca studiów mają nie więcej niż 4 semestry oraz dla wszystkich studentów studiów II stopnia.

SCRUM jest jedną z najpopularniejszych, najszybszych, najbardziej efektywnych i elastycznych metodologii wykorzystywanych do zwinnego zarządzania projektami. Zazwyczaj podejście to kojarzone jest z tworzeniem oprogramowania, ale można je stosować również dla innych produktów, które mają jakąś wartość, np. kampanii marketingowej. 

Metodologia ta opiera się na pracy zespołu, którego celem jest dostarczenie danego produktu. Członkowie tego zespołu uzupełniają się wiedzą i kompetencjami.

SCRUM- certyfikowane szkolenie zawodowe z egzaminem prowadzące do uzyskania certyfikatu z kompetencji zawodowych SCRUM Master Certified (SMC).

Szkolenie planowane na rok akademicki 2022/23 – rekrutacja rozpoczęta – planowane jest max. 5 grup po max. 15 osób.

Szkolenie stacjonarne lub on-line, dwudniowe – 2 x 8 godzin dydaktycznych.

PROGRAM SZKOLENIA

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji
Załącznik 1 (zgłoszenie)
Załącznik 2 (oświadczenie o niepełnosprawności)
Załącznik 3 (dane)
Załącznik 4 (RODO)
Załącznik 5 (monitorowanie)

Certyfikowane szkolenia zawodowe – projektowania urządzeń zgodnie z dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej – (EMC).

W szkoleniach uczestniczyło 84 studentów w 6 grupach szkoleniowych.
BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA STUDENTÓW WIEiT – WARTOŚĆ RYNKOWA SZKOLENIA 4 tyś.

Szkolenie on-line 2 x 8 godzin dydaktycznych, w tym egzamin. Grupy max.15 osobowe.

W 1. edycji szkoleń on-line wzięło udział 28 studentów w 3 grupach, z różnych wydziałów AGH.

Warsztaty kształcące kompetencje w zakresie przedsiębiorczości – zakładanie startupów:  np. Lean Startup – to jeden z  programów warsztatowych przygotowujący do prowadzenia własnej firmy. Zajęcia będą obejmowały:

  • Wprowadzenie do Lean Software Development z uwzględnieniem pozostałych metod zwinnego wytwarzania systemów i urządzeń IT w tym Agile,Kanban, Scrum.
  • Wprowadzenie do Lean Startup oraz biznesowego podejścia do wytwarzania systemów i urządzeń IT
  • Metoda Lean Startup+ warsztaty ćwiczące tę metodę.

Szkolenie on-line, dwudniowe – 2 x 8 godzin dydaktycznych.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenia dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Szkolenia planowane

Szkolenia zakończone

Zarządzanie projektami

Szkolenie Agile Project Management Foundation podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej wydziału IET w zakresie umiejętności zarządzania informacją w procesie zarządzania projektami prowadzonymi dla wsparcia procesu nauczania.

Szkolenie Professional Scrum Foundation  dla kadry dydaktycznej wydziału IET w zakresie podstaw zarządzania informacją w procesie zarządzania projektami prowadzonymi dla wsparcia procesu nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych metodyk takich jak metodyki zwinne.

Szkolenie PSM -1 – Professional Scrum Master podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej wydziału IET w zakresie: umiejętności zarządzania informacją w procesie zarządzania projektami prowadzonymi dla wsparcia procesu nauczania.

Zarządzanie informacją

Szkolenie Certified Information Systems Security Professional z egzaminem certyfikującym. Szkolenie obejmuje zagadnienia: Information Security GovernanceRisk ManagementInformation Security Program Develpoment and Management, Information Security Incident Management.

Szkolenie Certified Information Security Manager z egzaminem certyfikującym. Szkolenie obejmuje zagadnienia: Security and Risk Management, Asset Security, Security Architecture and Engineering, Communication and Network Security, Identity and Access Management,Security Assessment and Testing, Security Operations, Software Development Security.

STUDIA MENEDŻERSKIE MBA

MBA – podyplomowe studia menedżerskie typu MBA z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem dla osób zajmujących funkcje kierownicze na wydziale wyższej uczelni.Mają one pozwolić tym osobom  na uzyskanie umiejętności praktycznych, zwiększających skuteczność kierowania procesami w zakresie pełnionej funkcji na uczelni wyższej.

Warsztaty dla menadżerów projektów – podstawy zarządzania projektami wg PMBOK lub metodyki ITIL dla kierowników projektów badawczych.

regulamin rekrutacji

załącznik nr 1 (dane)

załącznik nr 2 (zgłoszenie)

załącznik nr 3 (RODO)

Szkolenia dla pracowników administracyjnych

Szkolenia planowane

Szkolenia zakończone

Szkolenie podnoszące kompetencje w zakresie umiejętności rozwiązywania konfliktów i komunikacji.

Kurs w zakresie realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich -wprowadzenie do przygotowania wniosku aplikacyjnego.

regulamin rekrutacji

załącznik nr 1 (dane)

załącznik nr 2 (zgłoszenie)

załącznik nr 3 (RODO)

Kurs i warsztaty w zakresie wsparcia realizacji/zarządzania projektów/mi – jak bezpiecznie realizować projekt współfinansowany ze środków unijnych.

regulamin rekrutacji

załącznik nr 1 (dane)

załącznik nr 2 (zgłoszenie)

załącznik nr 3 (RODO)

Przedmioty zmodyfikowane w ramach POWER 3.5

– Bezpieczeństwo lokalnych sieci komputerowych

– Architektura chmury obliczeniowej

– Machine learning in networking

– Matematyka w analizie sieci i systemów

– Bezpieczeństwo sieci korporacyjnych

– Technika mikroprocesorowa

– Systemy i sieci telekomunikacyjne

 – Systemy dedykowane w układach programowalnych

 – Analogowe układy elektroniczne

 – Podstawy transmisji danych

 – Sieci transmisji danych

– Teoria współbieżności

– Programowanie obiektowe

– Technologie obiektowe-2

– Przetwarzanie języka naturalnego

– Algorytmy grafowe

– Algorytmy geometryczne

 – Eksploracja danych

 – Sztuczna inteligencja w systemach informatycznych

 – Systemy rozproszone

 – Programowanie w językach Erlang i Elixir