wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Nazwa projektu Okres realizacji Kierownik Źródło finansowania Kwota dofinansowania WIET (PLN) Kwota dofinansowania projektu (PLN)
1 32giks 22/01/2024 09:56 AM 32giks 22/01/2024 10:11 AM ALICE UPGRADE "Rozbudowa detektora ALICE w kierunku badania składowej elektromagnetycznej w obszarze centralnym oraz fizyki ”ku przodowi” w zderzeniach protonów i jąder atomowych" 2023-2028 dr hab. inż. Paweł Russek, prof. AGH Ministerstwo Edukacji i Nauki 4 646 073.80 23 160 606.00
2 32giks 22/01/2024 09:56 AM 32giks 22/01/2024 10:35 AM Badania nad możliwością realizacji bioczujników do detekcji biomarkerów cukrzycy i NAFLD otrzymywanych w technologii TWD/GLAD 2023-2028 prof. dr hab. inż. Artur Rydosz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 4 655 287.50
3 32giks 22/01/2024 10:42 AM 32giks 22/01/2024 10:42 AM Inteligentny asystent głosowy do obsługi dokumentacji medycznej według zaleceń lekarzy 2023-2026 dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 4 655 287.50
4 Joanna 22/01/2024 10:52 AM Joanna 22/01/2024 10:52 AM Algorytmy i rozwiązania sprzętowe dla synchronizacji i dystrybucji optycznych zegarów atomowych poprzez światłowodowe sieci telekomunikacyjne 2023-2026 dr hab. inż. Przemysław Krehlik, prof. AGH Narodowe Centrum Nauki 606 340.00
5 Joanna 22/01/2024 10:58 AM Joanna 22/01/2024 10:58 AM Zintegrowany system inteligentnego monitoringu ograniczający migracje związków pochodzenia antropogenicznego w systemach retencjonowania wód opadowych 2023-2026 prof. dr hab. inż. Artur Rydosz Narodowe Centrum Nauki 1 749 285.00
6 Joanna 22/01/2024 11:00 AM Joanna 22/01/2024 11:00 AM Akceleracja algorytmów audio dla procesu sygnałowego SHARC+ 2023-2024 dr inż. Robert Rumian Przemysł 9 840.00
7 Joanna 22/01/2024 11:01 AM Joanna 22/01/2024 11:01 AM Uruchomienie i kalibracja układu podwójnej linii opóźniającej 2023 dr inż. Jacek Kołodziej Przemysł 357 000.00
8 Joanna 22/01/2024 11:06 AM Joanna 22/01/2024 11:06 AM Uruchomienie i strojenie modułów optoelektronicznych oraz ich zabudowę w powierzonym sprzęcie 2023 dr inż. Łukasz Buczek Przemysł 49 200.00
9 Joanna 22/01/2024 11:07 AM Joanna 22/01/2024 11:07 AM Głęboka ekstrakcja w celu niezawodnego rozpoznawania mowy 2023-2028 dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH Narodowe Centrum Nauki 1 878 000.00
10 Joanna 22/01/2024 11:13 AM Joanna 22/01/2024 11:13 AM Hyper-Kamiokande. Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej 2022-2027 dr inż. Paweł Rajda Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 581 160.12
11 Joanna 22/01/2024 11:15 AM Joanna 22/01/2024 11:15 AM Granice szumów i detekcyjności tunelowych czujników spintronicznych 2022-2025 dr hab. inż. Piotr Wiśniowski, prof. AGH Narodowe Centrum Nauki 595 360.00
12 Joanna 22/01/2024 11:16 AM Joanna 22/01/2024 11:17 AM Kwantowe materiały do sterowania momentem siły pochodzącym od sprzężenia spin-orbita 2022-2025 dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH Narodowe Centrum Nauki 1 310 280.00
13 Joanna 22/01/2024 11:18 AM Joanna 22/01/2024 11:18 AM Mikrofalowe wzmacniacze mocy o polepszonych parametrach do zastosowań w nowoczesnych standardach radiokomunikacyjnych bazujących na transmisji wielokanałowej 2022-2025 dr inż. Robert Smolarz Narodowe Centrum Nauki 205 570.00
14 Joanna 22/01/2024 11:19 AM Joanna 22/01/2024 11:19 AM Badania mikrofalowych czujników gazu na bazie wybranych tlenków metali-analiza teoretyczna i eksperymentalna 2022-2025 prof. dr hab. inż. Artur Rydosz Narodowe Centrum Nauki 1 357 000.00
15 Joanna 22/01/2024 11:20 AM Joanna 22/01/2024 11:20 AM Struktura rozproszona optycznego zegara atomowego dla ogólnokrajowej metrologii częstotliwości 2022-2024 dr hab. inż. Przemysław Krehlik, prof. AGH Ministerstwo Edukacji i Nauki 314 600.00
16 Joanna 22/01/2024 11:24 AM Joanna 22/01/2024 11:24 AM Kwantowe generowanie losowych strumieni bitów in-silico - Phase 2. Random Power 2022-2024 prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Programy Europejskie, Horyzont Europa 2020 545 625.00
17 Joanna 22/01/2024 11:25 AM Joanna 22/01/2024 11:25 AM Przeprowadzenie badań układów energoelektronicznych przeznaczonych do pracy w środowisku przemysłowym 2022-2023 dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH Przemysł 651 240.00
18 Joanna 22/01/2024 11:26 AM Joanna 22/01/2024 11:26 AM Modelowanie i pomiary zaburzeń EMC oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych i prac projektowych związanych z układami energoelektronicznymi 2022-2023 dr hab. inż. Cezary Worek, prof. AGH Przemysł 322 875.00
19 Joanna 22/01/2024 11:27 AM Joanna 22/01/2024 12:35 PM Eksperyment NA61/SHINE w CERN - w ramach programu MEiN "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej" 2021-2024 prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Ministerstwo Edukacji i Nauki 194 396.00
20 Joanna 22/01/2024 11:28 AM Joanna 22/01/2024 11:28 AM GlossoVR 2.0 - wirtualny trenażer emisji głosu i wystąpień publicznych 2020-2024 dr inż. Magdalena Igras-Cybulska Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 500 000.00
21 Joanna 22/01/2024 11:28 AM Joanna 22/01/2024 11:28 AM Optymalizacja długodystansowych światłowodowych łączy do transferu czasu i częstotliwości, zawierających autonomicznie kontrolowane wzmacniacze optyczne 2020-2024 mgr inż. Karol Salwik Narodowe Centrum Nauki 188 800.00
22 Joanna 22/01/2024 11:29 AM Joanna 22/01/2024 11:29 AM Wysokowydajne układy front-end pracujące w zakresie fal milimetrowych wykonane z zastosowaniem technologii addytywnego oraz hybrydowego wytwarzania do zastosowań w systemach komunikacyjnych i czujnikowych nowej generacji 2020-2024 prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza Narodowe Centrum Nauki 1 673 200.00
23 Joanna 22/01/2024 11:29 AM Joanna 22/01/2024 11:29 AM Wysoce dokładna i autonomiczna programowalna platforma do świadczenia usług w zakresie danych dotyczących zanieczyszczenia powietrza kierowcom i społeczeństwu 2020-2024 prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 961 875.00
24 Joanna 22/01/2024 11:30 AM Joanna 22/01/2024 11:30 AM Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie NA61/SHINE 2020-2023 dr inż. Piotr Dorosz Narodowe Centrum Nauki 253 980.00
25 Joanna 22/01/2024 11:31 AM Joanna 22/01/2024 11:31 AM SK2HK Od Super-Kamiokande do Hyper-Kamiokande 2019-2025 dr inż. Paweł Rajda Programy Europejskie, Horyzont Europa 2020 141 329.02
26 Joanna 22/01/2024 11:31 AM Joanna 22/01/2024 11:31 AM Badania realizowalności quasi-idealnych sekcji sprzężonych w technologiach monolitycznych i ich wykorzystanie w projektowaniu mikrofalowych układów scalonych 2019-2024 prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza Narodowe Centrum Nauki 1 142 800.00
27 Joanna 22/01/2024 11:32 AM Joanna 22/01/2024 11:32 AM Analiza zastosowania uczenia maszynowego w przestrzennym przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych 2018-2023 dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH Narodowe Centrum Nauki 998 400.00
28 Joanna 22/01/2024 11:32 AM Joanna 22/01/2024 12:35 PM Projekt i implementacja zoptymalizowanej i odpornej na stany metastabilne architektury przetwornika analogowo-cyfrowego do przetwarzania interwałów czasu metodą aproksymacji 2018-2023 dr inż. Jakub Szyduczyński Narodowe Centrum Nauki 210 000.00
29 Joanna 22/01/2024 11:33 AM Joanna 22/01/2024 11:33 AM Dynamika magnetyzacji w hybrydowych strukturach spintronicznych
2024 dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 102 000.00
30 Joanna 22/01/2024 11:33 AM Joanna 22/01/2024 11:33 AM Kwantowe generowanie losowych strumieni bitów in-silico - Phase 2. Random Power-Premia na Horyzoncie 2022-2024 prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz Ministerestwo Edukacji i Nauki 111 797.00
31 Joanna 22/01/2024 11:34 AM Joanna 22/01/2024 11:34 AM Audio Processing using Distributed Acoustic Sensors
2018-2023 dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej 2 479 645.72
32 Joanna 22/01/2024 11:34 AM Joanna 22/01/2024 11:34 AM Acoustic Inteligence - metody samouczenia głębokich modeli neuronowych w analizie sygnałów akustycznych
2024-2028 dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH Narodowe Centrum Nauki 1 189.500.00
Nazwa projektu Kierownik