Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji dzięki znakomitej kadrze naukowo-dydaktycznej realizuje na wysokim poziomie badania naukowe oraz kształcenie w zakresie elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki.

Budynek C3 AGH w którym mieści się m.in. Instytut Elektroniki WIEiTBudynek B9 siedziba Instytutu Telekomunikacji

Wydział prowadzi działalność naukową obejmującą badania podstawowe, aplikacyjne i rozwojowe w dyscyplinach: „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” oraz „Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne”. W wyniku oceny jakości działalności naukowej Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dyscyplinom naukowym uprawianym na Wydziale kategorię A. Ocenę działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki za lata 2017-2021. Wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników aktywnych naukowo w ocenianych dyscyplinach.

Uzyskana kategoria uprawnia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułu naukowego w dyscyplinach. Wysoka ocena znajduje także odzwierciedlenie w kwocie subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa, co umożliwia prowadzenie badań naukowych i kształcenie na najwyższym, światowym poziomie.

0
Studentów
0
Kierunków
kształcenia
0
Pracowników naukowych
0
Projektów
badawczych
0
Średnia zarobków
absolwentów