Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji dzięki znakomitej kadrze naukowo-dydaktycznej realizuje na wysokim poziomie badania naukowe oraz kształcenie w zakresie elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki.

Budynek C3 AGH w którym mieści się m.in. Instytut Elektroniki WIEiTBudynek B9 siedziba Instytutu Telekomunikacji

Wydział prowadzi działalność naukową obejmującą badania podstawowe, aplikacyjne i rozwojowe w dyscyplinach: „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” oraz „Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne”. W wyniku oceny jakości działalności naukowej Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało dyscyplinom naukowym uprawianym na Wydziale kategorię A. Ocenę działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki za lata 2017-2021. Wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników aktywnych naukowo w ocenianych dyscyplinach.

Uzyskana kategoria uprawnia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich oraz nadawania stopni i tytułu naukowego w dyscyplinach. Wysoka ocena znajduje także odzwierciedlenie w kwocie subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa, co umożliwia prowadzenie badań naukowych i kształcenie na najwyższym, światowym poziomie.

Na naszym Wydziale studiuje 2130 studentów,
w tym 238 na studiach niestacjonarnych
oraz 93 w ramach programu Erasmus

0
Studentów
Na naszym Wydziale mamy 8 kierunków kształcenia
w tym 1 w języku angielskim
oraz 2 w trybie niestacjonarnym
0
Kierunków
kształcenia

Kadra naukowa liczy 197 pracowników,
w tym 26 profesorów, 38 profesorów uczelni,
92 adiunktów oraz 41 asystentów

0
Pracowników naukowych
W roku 2020 na Wydziale realizowanych było
60 projektów badawczych krajowych,
10 międzynarodowych i 5 projektów Horyzont 2020
0
Projektów
badawczych

Średnia zarobków absolwenta IET w roku 2020
dla kierunku Teleinformatyka
wyniosła 9 500 tyś zł; dane wg. ela.nauka.gov.pl

0
Średnia zarobków
absolwentów