Skip to content
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE

Cyberbezpieczeństwo

Ochrona informacji w cyberprzestrzeni.

Metody i techniki na rzecz aktywnej
ochrony osób i instytucji.
Informatyka programowanie AGH

INFORMATYKA

Algorytmika. Programowanie.
Sztuczna inteligencja.

Telekomunikacja teleinformatyka WIET AGH 2021

TELEINFORMATYKA

Internet i centra przetwarzania danych. Aplikacje i usługi IT.

Wydajność, niezawodność i cyberbezpieczeństwo systemów i usług IT.
Elektronika i telekomunikacja WIET

Elektronika

Układy elektroniczne. Układy programowalne.

Zastosowania: robotyka, motoryzacja, medycyna, lotnictwo.
Kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA AGH Kraków

Elektronika i Telekomunikcja

Układy programowalne. Systemy, usługi IT.

2 miejsce w Polsce w rankingu
„Perspektywy 2020”
Data Science WIET AGH

Informatyka - Data Science

Analiza, eksploracja i modelowanie danych.

Metody i techniki obliczeniowe dla wielkich zbiorów danych.
Techniki w kryminalistyce IET kierunek

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE

Analityka kryminalistyczna. Analityka śledcza.

Badanie śladów kryminalistycznych, w tym śladów cyfrowych.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE

Cyberbezpieczeństwo

Ochrona informacji w cyberprzestrzeni.

Metody i techniki na rzecz aktywnej
ochrony osób i instytucji.
Informatyka IET AGH

INFORMATYKA

Algorytmika. Programowanie.
Sztuczna inteligencja.

2 miejsce w Polsce w rankingu
„Perspektywy 2020”
Telekomunikacja teleinformatyka WIET AGH 2021

TELEINFORMATYKA

Internet i centra przetwarzania danych. Aplikacje i usługi IT.

Wydajność, niezawodność i cyberbezpieczeństwo systemów i usług IT.
Elektronika i telekomunikacja WIET

Elektronika

Układy elektroniczne. Układy programowalne.

Zastosowania: robotyka, motoryzacja, medycyna, lotnictwo.
Kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA AGH Kraków

Elektronika i Telekomunikcja

Układy programowalne. Systemy, usługi IT.

2 miejsce w Polsce w rankingu
„Perspektywy 2020”
Data Science WIET AGH

Informatyka - Data Science

Analiza, eksploracja i modelowanie danych.

Metody i techniki obliczeniowe dla wielkich zbiorów danych.
Cyberbezpieczenstwo AGH

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE

Analityka kryminalistyczna. Analityka śledcza.

Badanie śladów kryminalistycznych, w tym śladów cyfrowych.

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji dzięki znakomitej kadrze naukowo-dydaktycznej realizuje na wysokim poziomie badania naukowe oraz kształcenie w zakresie informatyki, elektroniki, telekomunikacji i teleinformatyki.

 

Budynek informatyka D17Teleinformatyka-budynek B9

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało bardzo wysoką jakość działalności naukowej i badawczo-rozwojowej na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

W wyniku oceny aktywności naukowej i badawczo-rozwojowej Wydział otrzymał najwyższą kategorię A+, określaną również jako ocena wyróżniająca. Przyznaje się ją jednostkom szczególnie wyróżniającym się jakością prowadzonych badań. Najwyższa kategoria oznacza dla Wydziału Informatyki, Elektronik i Telekomunikacji większą dotację na badania naukowe.

Ocenę działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przeprowadził Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w 2019 roku. Szczegółowej ocenie zostało poddanych blisko 1000 jednostek naukowych. Eksperci wzięli pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej oraz inne efekty działalności naukowej.

 

Na naszym Wydziale studiuje 2130 studentów,
w tym 238 na studiach niestacjonarnych
oraz 93 w ramach programu Erasmus

0
Studentów
Na naszym Wydziale mamy 8 kierunków kształcenia
w tym 1 w języku angielskim
oraz 2 w trybie niestacjonarnym
0
Kierunków
kształcenia

Kadra naukowa liczy 151 pracowników,
w tym 21 profesorów, 37 profesorów uczelni,
64 adiunktów oraz 29 asystentów.

0
Pracowników naukowych
W roku 2020 na Wydziale realizowanych było
60 projektów badawczych krajowych,
10 międzynarodowych i 5 projektów Horyzont 2020
0
Projektów
badawczych

Średnia zarobków absolwenta IET w roku 2020
dla kierunku Informatyka i Teleinformatyka średnia
wynosi 9 tyś zł; dane wg. ela.nauka.gov.pl

0
Średnia zarobków
absolwentów
Skip to content