Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT) jest jednym z największych wydziałów w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i zarazem najbardziej rozpoznawanym wydziałem uczelni w kraju i zagranicą.

W wyniku oceny działalności naukowej przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2022 r. dwie dyscypliny naukowe uprawiane na Wydziale otrzymały kategorię „A” za osiągnięcia naukowe. Wydział posiada także cztery wyróżniające oceny  przyznane w 2019 r. przez Polską Komisję Akredytacyjną za szczególną jakość kształcenia na kierunkach: Informatyka, Teleinformatyka, Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja (w jęz. polskim i jęz. angielskim). Stanowi to najlepsze potwierdzenie jego wyjątkowego charakteru oraz silnej pozycji naukowej i dydaktycznej.

Charakterystyka wydziału

Kadrę naukowo dydaktyczną stanowi 26 profesorów, 38 profesorów uczelni, 92 adiunktów oraz 41 asystentów, tj. łącznie 197 osób. Są to osoby, które cechuje ciekawość, pasja badawcza, dążenie do pogłębiania wiedzy i aktywne działanie.

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest bardzo wysoko oceniany w skali międzynarodowej. Priorytetem jest kształcenie, badania naukowe podstawowe i stosowane.

Od momentu powstania w 2012 WIET realizuje zadania poszerzania, doskonalenia i różnicowania oferty dydaktycznej, umożliwiające kształcenie na 8 kierunkach,  w dyscyplinach:„Informatyki”,„Informatyki technicznej i Telekomunikacji” oraz „Automatyki, Elektrotechniki i Elektroniki”

Wizytówką Wydziału są elitarne kierunki kształcenia: „Informatyka”, „Teleinformatyka”, „Elektronika”, „Elektronika i Telekomunikacja”(kierunek prowadzony również w j. angielskim)

Od niedawna Wydział oferuje unikatowe kierunki kształcenia: „Cyberbezpieczeństwo”, „Informatyka – Data Science” oraz międzywydziałowy kierunek „Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce”

Nowe kierunki powstały jako odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorstw i administracji publicznej na specjalistów nowego rodzaju. 

Społeczność Wydziału tworzą studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni, personel techniczny i administracyjny – osoby, które wyróżnia ciekawość, dążenie do pogłębiania wiedzy, pasja badawcza, dynamika i umiejętność pracy w zespole. Te cechy są źródłem potencjału naukowego i dydaktycznego. Nasi pracownicy to społeczność wyjątkowa i aktywna w obszarze nowoczesnych technologii informacyjnych.

Potencjał badawczy

Wydział posiada zdolność organizacyjną do podejmowania badań podstawowych oraz stosowanych, w tym obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone na potrzeby przedsiębiorstw, instytucji państwowych oraz służb dbających o bezpieczeństwo i porządek państwa.

Wydział uczestniczy w projektach realizowanych samodzielnie i w konsorcjach wymagających silnego wsparcia w zakresie planowania i realizacji projektów. Korzysta z najlepszych wzorców zarządzania dużymi i złożonymi projektami.

W roku 2018 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji prowadzono  63 projekty krajowe,  12 projektów międzynarodowych, 2 projekty Horyzont 2020 i 4 projekty edukacyjne – razem 81.

W roku 2019 WIET ubiegał się o pozyskanie finansowania w trybie konkursowym dla 91, a w 2020 dla 67 projektów.

W roku 2020 na wydziale realizowane było równocześnie 60 projektów badawczych krajowych, 10 międzynarodowych i 5 projektów Horyzont 2020. Wśród nich znalazło się 20 nowych projektów. Wskaźnik aktywności pracowników wynosi 0,4 projektu na osobę.

Priorytet wydziału 

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest częścią AGH – uczelni powołanej do poszerzania wiedzy oraz kształcenia i wychowywania studentów. Zabiega o rozwój studentów i kadry naukowo-dydaktycznej, która prowadzi badania naukowe zgodnie z zasadami swobody nauczania, pasji odkrywania, wolności nauki i przekazywania prawdy w duchu poszanowania jednostki.

Wydział WIET uczy postawy odpowiedzialności zawodowej, doskonałości naukowej, postawy obywatelskiej oraz odzwierciedla je w zachowaniu pracowników i studentów. Dbając o rozwój kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów, służy nauce, gospodarce i społeczeństwu.