Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Iwona Bukańska

Adres do korespondencji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
al. A. Mickiewicza 30
Pawilon D-6
30-059 Kraków

BIURO DZIEKANA - Sekretariat

mgr Justyna Koćma

mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik

Sekcja Finansowo - Administracyjna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Czarnowiejska 78
Pawilon D-6, pok. 405
30-059 Kraków

Łukasz Duda

mgr inż. Monika Wiśniewska

mgr Justyna Koćma

Sekcja Dydaktyczna

mgr Agnieszka Bielach

Beata Idzik

mgr Magdalena Skrzyniowska​

mgr Magdalena Skrzyniowska