BIURO DZIEKANA- Sekretariat

mgr inż. Wiktoria Maternowska

Adres do korespondencji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Al. A. Mickiewicza 30
Pawilon D-17
30-059 Kraków

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Iwona Bukańska

Sekcja Finansowo - Administracyjna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Kawiory 21
Pawilon D-17 pok. 2.11; 2.10; 1.4
30-059 Kraków

mgr Maria Potrawka-Haczek

Łukasz Duda

mgr Michał Kruk

mgr inż. Monika Wiśniewska

mgr Justyna Koćma

Paula Najbar

mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik

Sekcja Dydaktyczna

inż. Jolanta Konieczna

Beata Idzik

mgr Agnieszka Bielach

mgr Magdalena Skrzyniowska

inż. Małgorzata Matoga