BIURO DZIEKANA- Sekretariat

mgr inż. Wiktoria Maternowska

Adres do korespondencji

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
al. A. Mickiewicza 30
Pawilon D-6
30-059 Kraków

Dyrektor Administracyjny

mgr inż. Iwona Bukańska

Sekcja Finansowo - Administracyjna

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
ul. Czarnowiejska 78
Pawilon D-6 pok. 402; 405
30-059 Kraków

Łukasz Duda

mgr Michał Kruk

mgr inż. Monika Wiśniewska

mgr Justyna Koćma

mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik

Sekcja Dydaktyczna

inż. Jolanta Konieczna

Beata Idzik

mgr Agnieszka Bielach

mgr Magdalena Skrzyniowska

inż. Małgorzata Matoga