Kierunki kształcenia

Wydział WIET prowadzi kształcenie studentów według profilu ogólno-akademickiego, w formule studiów dwustopniowych oraz w szkole doktorskiej.

Kształcenie odbywa się na studiach stacjonarnych I i II stopnia na siedmiu kierunkach.

Wydział dysponuje świetnie wyposażonymi laboratoriami umożliwiającymi badania naukowe i eksperymenty dydaktyczne w głównych nurtach rozwoju nowoczesnej elektroniki i telekomunikacji.

Aby utrzymać wysoki poziom kształcenia praktycznego, odpowiadający potrzebom rynku, Wydział utrzymuje bliskie relacje z przedsiębiorstwami z sektora IT, z którymi podejmowane są wspólne inicjatywy służące rozwojowi kadry dydaktycznej i studentów oraz konsultowane są programy kształcenia.

Wydział prowadzi studia III stopnia za pośrednictwem Szkoły Doktorskiej AGH.

Wydział IET prowadzi studia na kierunkach: 

Wydział prowadzi studia niestacjonarne na kierunku Elektronika i Telekomunikacja. 

Wydział oferuje również  studia podyplomowe Nowoczesne sieci teleinformatyczne (Instytut Telekomunikacji).

Kursy i szkolenia

Wydział oferuje intensywne kursy i szkolenia skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy specjalistycznej. Są realizowane na zlecenie przedsiębiorstw – dla personelu, jak i w formule naboru otwartego. Wydział IET prowadzi następujące kursy:

  • Akademia Sieci Cisco (szkolenia: CCNA Routing and Switching, CCNA Security, CCNP Routing and Switching, CCNA Cybersecurity Operations)
  • Analiza danych – Data Science,
  • Cyberbezpieczeństwo,
  • Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje (studia z modułem dla nauczycieli)
  • Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów
  • Metody wytwarzania oprogramowania,
  • Nowoczesne sieci teleinformatyczne,
  • Programowanie urządzeń mobilnych,
  • Systemy baz danych,
  • Systemy ERP na przykładzie SAP ERP.

Informacja o warunkach naboru i terminach jest dostępna na stronach instytutów, prowadzących poszczególne kursy oraz w zakładce POWER.