Kierunki kształcenia

Wydział WIET prowadzi kształcenie studentów według profilu ogólno-akademickiego, w formule studiów dwustopniowych oraz w szkole doktorskiej.

Kształcenie odbywa się na studiach stacjonarnych I i II stopnia na siedmiu kierunkach.

Wydział dysponuje świetnie wyposażonymi laboratoriami umożliwiającymi badania naukowe i eksperymenty dydaktyczne w głównych nurtach rozwoju nowoczesnej elektroniki, informatyki i telekomunikacji. Sale wykładowe wydziału, sale seminaryjne oraz laboratoria znajdują się w pięciu budynkach, z których trzy są nowe.

Aby utrzymać wysoki poziom kształcenia praktycznego, odpowiadający potrzebom rynku, Wydział utrzymuje bliskie relacje z przedsiębiorstwami z sektora IT, z którymi podejmowane są wspólne inicjatywy służące rozwojowi kadry dydaktycznej i studentów oraz konsultowane są programy kształcenia.

Wydział prowadzi studia III stopnia za pośrednictwem Szkoły Doktorskiej AGH.

Wydział IET prowadzi studia I i II stopnia na kierunkach: 

Wydział prowadzi studia niestacjonarne na kierunkach:

 • Informatyka 
 • Elektronika i Telekomunikacja. 

Wydział oferuje studia podyplomowe dla osób, które pragną poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii IT. Studia umożliwiają odnowienie wiedzy i rozwinięcie nowych kompetencji. W ofercie studiów dwusemestralnych znajdują się:

 • Metody wytwarzania oprogramowania  (Instytut Informatyki)
 • Projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów  (Instytut Informatyki)
 • Systemy baz danych   (Instytut Informatyki)
 • Programowanie urządzeń mobilnych  (Instytut Informatyki)
 • Tworzenie gier komputerowych   (Instytut Informatyki)
 • Cyberbezpieczeństwo  (Instytut Informatyki)
 • Systemy ERP na przykładzie SAP ERP  (Instytut Informatyki)
 • Analiza danych – Data Science  (Instytut Informatyki)
 • Nowoczesne sieci teleinformatyczne (Katedra Telekomunika)

Kursy i szkolenia

Wydział oferuje intensywne kursy i szkolenia skierowane do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy specjalistycznej. Są realizowane na zlecenie przedsiębiorstw – dla personelu, jak i w formule naboru otwartego. Wydział IET prowadzi następujące kursy:

 • Akademia Sieci Cisco (szkolenia: CCNA Routing and Switching, CCNA Security, CCNP Routing and Switching, CCNA Cybersecurity Operations)
 • Analiza danych – Data Science,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Elektronika stosowana – projektowanie, programowanie, aplikacje (studia z modułem dla nauczycieli)
 • Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów
 • Metody wytwarzania oprogramowania,
 • Nowoczesne sieci teleinformatyczne,
 • Programowanie urządzeń mobilnych,
 • Systemy baz danych,
 • Systemy ERP na przykładzie SAP ERP.

Informacja o warunkach naboru i terminach jest dostępna na stronach instytutów, prowadzących poszczególne kursy oraz w zakładce POWER.