Sekcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy AGH zaprasza na obowiązkowe szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia dla studentów, rozpoczynających studia w AGH w roku akademickim 2023/2024. Szkolenie realizowane jest w formie wykładów on-line na platformie UPeL AGH wraz z udostępnionymi materiałami uzupełniającymi do kursu.

Szczegóły dotyczące szkolenia, publikowane są w komunikacie na stronie internetowej Sekcji BHP AGH pod adresem: http://www.bhp.agh.edu.pl/studenci/

W szkoleniu powinni uczestniczyć również studenci, którzy z różnych przyczyn nie zrealizowali tego obowiązku w poprzednich terminach. Przypominamy, że szkolenie jest obowiązkowe a brak zaliczenia może skutkować brakiem awansu na kolejny semestr/rok studiów.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją BHP AGH pod adresem e-mail: szkoleniabhp@agh.edu.pl

Zespół ds. Szkoleń Sekcji BHP AGH.