SPECTRUM

Działalność Koła Naukowego Przetwarzania Sygnałów „Spectrum” dotyczy szeroko pojętej techniki przetwarzania sygnałów, w szczególności:

  • DSP – cyfrowe przetwarzanie sygnałów i przetwarzanie danych (data science),
  • sztucznej inteligencji – uczenia maszynowego i głębokich sieci neuronowych,
  • systemy wbudowane dla automotive i awioniki (projekty e-Moto oraz Drones),
  • systemy wbudowane i przetwarzania danych za pomocą mikrokontrolerów,
  • rozwiązania IoT oparte o przetwarzanie sygnałów sensorycznych i multimedialnych,
  • przetwarzanie i rozpoznawanie dźwięku i mowy.

Koło Naukowe „Spectrum” dzięki wielu projektom badawczym realizowanym przez Zespół Przetwarzania Sygnałów w Instytucie Elektroniki we współpracy z zewnętrznymi firmami, umożliwia wydajną współpracę z przemysłem i poznanie praktycznych zastosowań wiedzy zdobywanej podczas studiów a także udział w projektach naukowych prowadzonych w Zespole Przetwarzania Sygnałów AGH.

KN „Spectrum” jest jednym z trzech kół założycielskich Studenckiego Projektu Konstrukcyjnego E-Moto AGH, który jest sztandarowym projektem studenckim AGH. W ramach kontynuowanego już od kilku lat przedsięwzięcia powstają nowoczesne motocykle elektryczne zarówno torowe jak i terenowe.

Ważnym projektem realizowanym obecnie przez KN „Spectrum” jest także projekt „Spectrum Drones”, w ramach którego powstaje system autonomicznych dronów latających wyposażonych m. in. w systemy sztucznej inteligencji.

Nasze Koło Naukowe bierze udział w wielu konferencjach, zawodach czy konkursach. Do niezaprzeczalnych sukcesów należy zaliczyć zdobycie Grand Prix IEEE Signal Processing Cup 2019 [WIĘCEJ INFORMACJI], czy zajęcie 3. miejsca konkursu EKOinnowatorzy 3.0, a także wiele innych nagród i wyróżnień w trakcie konferencji naukowych na całym świecie. Pozwala to naszym członkom zaprezentować się na arenie międzynarodowej co przekłada się na uzyskanie kontaktu z przedstawicielami znanych marek na rynku pracy, a status członka naszej organizacji doda sporą wartość do każdej rozmowy rekrutacyjnej.
fot. Maciej Talar

TELEPHONERS

Logo_KN_Telephoners

Tworzy je grupa studentów związanych głównie z takimi kierunkami studiów jak teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja oraz cyberbezpieczeństwo. Koło funkcjonuje na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, jednak członkowie Koła to również studenci innych wydziałów. Studenci KN Telephoners wspólnie stwarzają możliwości rozwijania własnych zainteresowań oraz realizowania unikalnych projektów, które swoją tematyką lub zakresem daleko wykraczają poza program studiów. Zadaniem Koła jest także umożliwienie nawiązywania kontaktów z osobami o podobnych zainteresowaniach, wspomaganie dobra radą i zasobami sprzętowymi, tworzenie możliwości zaprezentowania się innym podczas sesji i konferencji naukowych. Opiekunem Koła, odpowiedzialnym za rozwój naukowy i wsparcie merytoryczne jest dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH. Koło Naukowe Telephoners każdego roku organizuje szereg interesujących seminariów i warsztatów, prowadzonych przez przedstawicieli największych firm sektora IT oraz znane i cenione osobistości świata nauki. Telephonersi prezentują zwykle kilkadziesiąt referatów w ramach corocznej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Członkowie Koła uczestniczą w wielu akcjach charytatywnych oraz promocyjnych Wydziału i Uczelni. Studenci biorą liczny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych z dziedziny telekomunikacji, chętnie pomagają przy organizacji podobnych imprez realizowanych w Instytucie Telekomunikacji. Koło Telephoners może pochwalić się licznymi sukcesami o zasięgu uczelnianym, krajowym oraz międzynarodowym. Wielu byłych studentów Koła jest obecnie doktorantami lub pracownikami Instytutu Telekomunikacji. Status członka naszej organizacji to wartość dodana podczas każdej rozmowy rekrutacyjnej, ze względu na „markę” jakości jaką wypracowali nasi studenci.
Zapraszamy na fanpage koła na Facebooku.

KOŁO NAUKOWE ELEKTRONIKÓW

nowe_logo_KNE

Koło Naukowe Elektroników (KNE) zrzesza studentów, których zainteresowania obejmują elektronikę i pokrewne jej dziedziny nauki. Misją koła jest umożliwienie jego członkom realizacji swoich pomysłów w kreatywnej i zespołowej atmosferze, a także poszerzanie ich wiedzy poprzez organizację spotkań z ciekawymi ludźmi i firmami, szkoleń oraz warsztatów. KNE stara się być obecne w życiu uczelni oraz umożliwiać jego członkom udział w lokalnych i światowych wydarzeniach związanych z szeroko pojętą elektroniką. Organizuje także Sekcję Elektroniki w ramach Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Ponad to Koło współpracuje z wieloma firmami branżowymi dzięki czemu daje możliwość przyśpieszenia i rozwinięcia kariery zawodowej.
Mamy wiele do zaoferowania – sprawdź nas! Strona internetowa koła.