Dyżury Prodziekanów ds. kształcenia

Dr inż. Marek Gajęcki

Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku:
Informatyka,
Informatyka Data Science

Dr inż. Jacek Kołodziej

Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku:
Elektronika,
Elektronika i Telekomunikacja,
Electronics and Telecommunications

Dr inż. Michał Wągrowski

Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunku:
Teleinformatyka,
Cyberbezpieczeństwo