Studia stacjonarne

Załatwienia spraw przez Studentów odbywa się mailowo, telefonicznie oraz poprzez bezpośredni kontakt w budynku D5 (parter).

Godziny urzędowania Dziekanatu:

poniedziałek

12.30 – 14.30

środa 

8.00 – 11.30

piątek

9.30 – 11.30

wtorek i czwartek – NIECZYNNE

KONTAKT STUDENTA Z DZIEKANATEM:

 • kontakt mailowy – WYŁĄCZNIE z poczty e-mail w domenie agh.edu.pl (np. prośba o wysłanie skanu zaświadczenia o statusie studenta). Bardzo prosimy o utworzenie w mailu sygnaturki, w której znajdują się: nazwisko i imię, nr albumu, rok i kierunek studiów, rodzaj studiów (studia pierwszego/drugiego stopnia).
 • kontakt telefoniczny (do godz. 14.00)
 • kontakt osobisty (np. odbiór oryginału zaświadczenia) – paw. D5, parter.
 • adres do korespondencji:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
  z dopiskiem:
  Dziekanat WIEiT
  Studia stacjonarne / niestacjonarne
  >>kierunek studiów<<

mgr Agnieszka Bielach

Kierunki: Elektronika i Telekomunikacja w j.angielskim,
Teleinformatyka,
Foreign Students

mgr Magdalena Skrzyniowska

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo

Beata Idzik

Kierunki: Elektronika,
Elektronika i Telekomunikacja

Studia niestacjonarne

mgr Magdalena Skrzyniowska

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Poniedziałek: 12.30-14.30

Środa: 8.00-11.30

Piątek:  9.30-11.30 oraz 13.30-15.30 (wrzesień-listopad, luty-marzec),

w pozostałe miesiące 9.30-11.30

Sobota: 9.00-14.00

(dyżur podczas zjazdów: 16.03, 13.04, 20.04, 25.05, 15.06.2024)

NUMERY KONT BANKOWYCH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji:

Bank Pekao S.A. Kraków

Studia STACJONARNE: 24 1240 2294 1111 0010 7135 0658 (opłata za legitymację – wymiana studencka)

Studia NIESTACJONARNE: 65 1240 2294 1111 0010 4756 7266 (opłata za duplikat dyplomu)

Studia STACJONARNE/NIESTACJONARNE – konto walutowe: 63 1240 2294 1978 0010 7328 8025 (opłata za studia w EURO)

IBAN: PL63 1240 2294 1978 0010 7328 8025

SWIFT/BIC: PKOP PL PW