Studia stacjonarne

Załatwienia spraw przez Studentów odbywa się mailowo, telefonicznie oraz poprzez bezpośredni kontakt w budynku D5 (parter).

W poniedziałki w godzinach od 12.30 do 14.30 oraz w środy i piątki w godzinach od 9.30 do 11.30.

KONTAKT STUDENTA Z DZIEKANATEM:

 • kontakt mailowy – WYŁĄCZNIE z poczty e-mail w domenie agh.edu.pl z podpisem zawierającym imię i nazwisko studenta, nr albumu, kierunek, rok studiów (np. prośba o wysłanie skanu zaświadczenia o statusie studenta)
 • kontakt telefoniczny (do godz. 14.00)
 • kontakt osobisty (w szczególnych przypadkach np. odbiór dyplomu, oryginału zaświadczenia) – paw. D5, parter
 • adres do korespondencji:
  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków
  z dopiskiem:
  Dziekanat WIEiT
  Studia stacjonarne / niestacjonarne
  >>kierunek studiów<<

mgr Agnieszka Bielach

Kierunki: Elektronika i Telekomunikacja w j.angielskim,
Teleinformatyka,
Foreign Students

inż. Jolanta Konieczna

Kierunki: Informatyka,
Informatyka –
Data Science

Beata Idzik

Kierunki: Elektronika,
Elektronika i Telekomunikacja

mgr Magdalena Skrzyniowska

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo

Studia niestacjonarne

mgr Magdalena Skrzyniowska

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka

PIĄTEK:       13.30 – 15.30

SOBOTA:     09.00 – 14.00 (dyżur: 4.03; 25.03; 15.04;

13.05; 3.06)

Sekcja socjalno-stypendialna

inż. Małgorzata Matoga

NUMERY KONT BANKOWYCH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji:

Bank Pekao S.A. Kraków

Studia STACJONARNE: 24 1240 2294 1111 0010 7135 0658 (opłata za legitymację – wymiana studencka, opłata za duplikat dyplomu)

Studia NIESTACJONARNE: 65 1240 2294 1111 0010 4756 7266 (opłata za duplikat dyplomu)

Studia STACJONARNE/NIESTACJONARNE – konto walutowe: 63 1240 2294 1978 0010 7328 8025 (opłata za studia w EURO)

IBAN: PL63 1240 2294 1978 0010 7328 8025

SWIFT/BIC: PKOP PL PW