Rusza kolejna edycja stypendiów fundowanych przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich.

Stypendium Fundacji może otrzymać student studiów I lub II stopnia:
– który ukończył co najmniej 5. semestr studiów, chyba, że posiada wydany przez SJO AGH certyfikat znajomości języka obcego na poziomie B2
– który z dotychczas zrealizowanych semestrów studiów uzyskały średnią ocen nie niższą, niż 4.5

Stypendium jest przyznawane w oparciu o:

wyniki w nauce
osiągnięcia naukowe w ramach Uczelni i poza nią
działalność społeczną i charytatywną
może zostać wzięta pod uwagę również sytuacja materialna studenta.
Wnioski zgodnie z przesłanym załącznikiem, należy składać w Dziale Spraw Studenckich (pokój 112a, budynek C-7) do dnia 24 maja 2024. Rozmowy Komisji z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone w pierwszym tygodniu czerwca.

SZCZEGÓŁÓWE INFORMACJE