Instytut Elektroniki: Kierownik Projektu dr hab. inż. Witold Skowroński, prof. AGH

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant, 2 etaty

Wymagania:

  • ukończone studia magisterskie na kierunku, Elektronika, Fizyka, Inżynieria Materiałowa lub pokrewne (najpóźniej do 09.2023)
  • pasja do realizacji ambitnego projektu naukowego, chęć rozwoju
  • konieczność zapisu do szkoły doktorskiej AGH
  • umiejętność programowania (LabVIEW, python)
  • zaangażowanie w realizację projektu na poziomie pełnego etatu
  • mile widziane wcześniejsze doświadczenie z zakresu realizacji badań naukowych nad nowymi materiałami, mikro i nano-elektroniki, elektroniki mikrofalowej

Opis zadań:

Oferta dotyczy pracy w projekcie SHENG II NCN „Kwantowe materiały do sterowania momentem siły pochodzącym od sprzężenia spin-orbita”. Osoba otrzymująca stypendium w charakterze stypendysty – doktoranta, będzie brała udział w realizacji następujących zadań:

  • praca w pomieszczeniach wysokiej klasy czystości (cleanroom) nad preparatyką prototypowych elementów w skali mikro i nano
  • projektowanie i realizacja pomiarów magneto-transportowych
  • tworzenie i modyfikacja oprogramowania pomiarowego
  • analiza wyników, tworzenie manuskryptów do publikacji

Typ konkursu NCN: SHENG II

Termin składania ofert: do 23.09.2023 r. godz.23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2023 r.

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

–  umowa: stypendialna: 5000 zł miesięcznie
–  data rozpoczęcia: 01.10.2023 r.
– okres pracy przy projekcie: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć drogą e-mailową na adres skowron@agh.edu.pl następujące dokumenty:

– życiorys, z uwzględnieniem informacji zrealizowanej pracy magisterskiej

– list motywacyjny zawierający opis zrealizowanych projektów

– oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

– kontakt do osoby mogącej poświadczyć umiejętności i nabyte doświadczenie

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.