21 kwietnia na terenie AGH odbył się Plenerowy Dzień Otwarty.
Dziękujemy pracownikom i studentom, zaangażowanym w przygotowanie pokazów w Instytucie Informatyki, Instytucie Elektroniki oraz Instytucie Telekomunikacji.

Dziękujemy studentom zrzeszonym w Kole Naukowym BIT, Kole Naukowym ZeroDay, Kole Naukowym Elektroników oraz przedstawicielom Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIEiT, którzy przygotowali ciekawostki z dziedziny informatyki, cyberbezpieczeństwa, elektroniki, a także dzielili się z Wami swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat studiów na Wydziale. 

W części wirtualnej wydarzenia można było wysłuchać rozmowy z Panami dr. inż. Jackiem Kołodziejem oraz Panem dr. inż. Markiem Gajęckim.

W części dedykowanej organizacjom studenckim obecni byli także przedstawiciele naszych studentów, działających m.in. w Kole Naukowym Spectrum, którzy aktywnie wspierają E-Moto AGH oraz w Kole Naukowym Telephoners.

Młodzieży oraz gronu pedagogicznemu dziękujemy za liczne odwiedziny i interakcję.
Zapraszamy na studia na WIEiT.
Do zobaczenia!