Informacje dla studentów
Wydarzenia
Osiągnięcia
Konkursy
Stypendia i wyjazdy
Oferty pracy – badania

20 kwietnia na Wydziale gościliśmy przedstawicieli Uniwersytetu Stanowego San Diego ze Stanów Zjednoczonych, Pana prof. Dongye Zhao oraz Pana prof. Janusza Supernaka. Opiekunem grupy oraz inicjatorem spotkania był Pan prof. dr hab. Janusz Gołaś z Wydziału Energetyki i Paliw.

Wizyta była związana z obchodami 25-lecia Programu Erasmus w AGH, zorganizowanymi przez Centrum Spraw Międzynarodowych AGH, którym przewodniczył Prorektor ds. Współpracy prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski.

Podczas wizyty na Wydziale dr hab inż. Piotr Pacyna, prof. AGH Prodziekan ds. Ogólnych przedstawił profil Wydziału i główne obszary aktywności naukowej pracowników. Scharakteryzował system kształcenia i kierunki studiów, akademicką oraz studencką wymianę międzynarodową, rodzaje i formy współpracy międzynarodowej z partnerami akademickimi i przedsiębiorstwami z branży IT. Pan Dziekan podkreślił, że programy kierunków kształcenia odpowiadają na problematykę badań i  potrzeby rynku pracy zgłaszane przez czołowe firmy z branży IT, a w pewnych elementach wyprzedzają je, jak na przykład obliczenia kwantowe lub kryptografia kwantowa.

W spotkaniu wzięli udział również Pan dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH, który przedstawił wybrane tematy badań naukowych. Pani dr hab. inż. Katarzyna Kosek-Szott, prof. AGH przedstawiła Gościom możliwości jakie mają nasi studenci w zakresie rozwoju naukowego poprzez działalność w kołach naukowych oraz inicjatywach oraz działaniach fundacji TryIT, która wspiera kobiety w edukacji i rozpoczęciu kariery zawodowej w IT.

Nasi goście z uznaniem wypowiadali się o warunkach kształcenia i zapleczu badawczym, które poznali zwiedzając Laboratoria Sieci Komputerowych i Światłowodowych, Laboratorium Quality of Experience oraz infrastrukturę komunikacyjną i obliczeniową.

Uczestnicy wyrazili wolę pracy na rzecz rozwoju współpracy i wymiany akademickiej.

Informacje dla studentów
Wydarzenia
Osiągnięcia
Konkursy
Stypendia i wyjazdy
Oferty pracy – badania