Właśnie poznaliśmy wyniki konkursu OPUS 25 i PRELUDIUM 22. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania znalazły się dwa prowadzone na naszym Wydziale.

W ramach OPUS 25

Acoustic Intelligence – metody samouczenia głębokich modeli neuronowych w analizie sygnałów akustycznych.
Kierownik projektu dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, prof. AGH

Autorzy projektu liczą, że w wyniku realizacji tego projektu w znaczący sposób przyczynią się do rozwoju badań nad samouczeniem w zastosowaniach akustycznych, osiągając wyniki wykraczające poza granice tego co jest możliwe dziś przy użyciu standardowego uczenia nadzorowanego. Wyniki projektu Acoustic Intelligence mogą mieć realny wpływ na życie codzienne. Zaproponowane rozwiązania mogą posłużyć do usprawnienia systemów wspomagania słuchu takich jak inteligentne aparaty słuchowe, mogą być też wykorzystane do ostrzegania przed potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami na drodze, jak choćby o zbliżającej się karetce pogotowia. Dzięki nowym modelom potężne zbiory audio będą mogły być automatycznie opisane słownie oraz przeszukiwane pod kątem konkretnej zawartości, na przykład sceny lub osoby.

Więcej o projekcie TUTAJ

W ramach PRELUDIUM 22

Precyzyjne i reprodukowalne modele właściwości przepływów w Internecie.

Kierownik projektu mgr inż. Piotr Jurkiewicz

Celem projektu będzie stworzenie precyzyjnych i reprodukowalnych modelów statystycznych przepływów w Internecie. Stworzone modele będą mogły być używane zarówno w obliczeniach analitycznych, jak i w celu generowania realistycznego ruchu w symulatorach sieciowych. Stworzone zostaną modele ogólnego ruchu, jak też i modele podzbiorów ruchu (TCP, UDP, z wykluczeniem DNS, itp.). Rozpatrywane będą różne definicje przepływów, zarówno w warstwie sieciowej (host do hosta) jak i warstwie transportowej (przepływy definiowane przez 5-tuple), jak też różne wartości timeout, zaczynając od milisekund (tzw. flowlets), aż do 60 sekund. Gotowe do użycia modele zostanę upublicznione w formule open source, gdzie użytkownik po wybraniu źródła ruchu i definicji przepływu będzie mógł ściągnąć odpowiedni model. Końcowym zadaniem w projekcie będzie próba stworzenia ujednoliconego sparametryzowanego modelu obejmującego przepływy z różnymi wartościami timeout.
Więcej o projekcie TUTAJ

Składamy serdeczne gratulacje i życzenia wielu fascynujących odkryć, które przyczynią się do rozwoju nauki.