24 listopada 2023 roku zakończyły się wybory do Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Spieszymy poinformować, że w 30 osobowym Komitecie Elektroniki i Telekomunikacji PAN znalazło się pięcioro pracowników naszego Wydziału. Są to związani z Instytutem Elektroniki prof. dr hab. inż. Artur Rydosz i prof. dr hab. inż. Andrzej Kos oraz związani z Instytutem Telekomunikacji dr hab. inż. Piotr Chołda, dr hab. inż. Jerzy Domżał, prof. AGH oraz dr hab. inż. Marek Natkaniec, prof. AGH.
Komitet działa na rzecz rozwoju dyscyplin naukowych elektroniki i telekomunikacji w kraju.

Z AGH w komitecie będzie działał również Pan prof. dr hab. inż. Paweł Gryboś z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

Członkowie komitetów naukowych PAN to eksperci w swoich dziedzinach. Ich obecność w komitecie potwierdza ich wysokie kwalifikacje, wkład w badania naukowe i osiągnięcia w danej dziedzinie. Aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania badań naukowych, programów badawczych i innych ważnych inicjatyw.

Komitet zajmuje się naukami związanymi z elektroniką i telekomunikacją oraz technikami informacyjnymi jak: teoria i modelowanie (zjawisk, elementów, układów, systemów, sygnałów), nanoelektronika i mikroelektronika (układy scalone wysokiej skali integracji), optoelektronika (technika laserowa, optoelektronika obrazowa, fotowoltaika, technika światłowodowa, fotonika), sygnały (cyfrowe i analogowe przetwarzanie sygnałów), układy i systemy (teoria i aplikacje systemów elektronicznych), materiały i technologie (wytwarzanie układów elektronicznych w warunkach badawczych i przemysłowych), inżynieria sprzętu i oprogramowania (integracja sprzętu i oprogramowania, układy FPGA/VHDL, układy DSP, inżynieria komputerowa). Tematyka ta ulega rozszerzeniu np. na technologię e-learningu, oraz elektronicznego i telekomunikacyjnego infrastrukturalnego środowiska wirtualnego.
Kadencja rozpocznie się po 1 stycznia i potrwa cztery lata.

Składamy serdeczne gratuluje.