Instytut Elektroniki: Kierownik Projektu prof. dr hab. inż. Artur Rydosz
Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: stypendysta – student (1 etat)

Wymagania:

1) uczestnik studiów I stopnia w dyscyplinie elektronika lub pokrewnym
2) zainteresowanie pracą naukową
3) Zaangażowanie w realizacje projektu, chęć rozwoju

Opis zadań:
Oferta dotyczy pracy w projekcie SONATA BIS -12 NCN „Badania nad możliwością realizacji bioczujników do detekcji biomarkerów cukrzycy i NAFLD otrzymywanych w technologii TWD/GLAD” (Umowa nr UMO-2022/46/E/ST7/00008).
Kandydat będzie brał udział we wszystkich zadaniach badawczych projektu, w tym w przygotowaniu czujników oraz systemu pomiarowego, w analizie wyników oraz implementacji sieci neuronowych, w biofunkcjonalizacji czujników.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS-12

Termin składania ofert: 15.12.2023 r. godz. 23:59
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.12.2023 r.
Forma składania ofert: email
Warunki zatrudnienia: 02.01.2024 r.
umowa stypendialna – 1000 PLN/m-c
data rozpoczęcia: 02.01.2024 r.
czas trwania umowy: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć droga mailową na adres rydosz@agh.edu.pl następujące dokumenty:
1) życiorys
2) list motywacyjny
3) oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu:
prof. dr hab. inż. Artura Rydosza prof. AGH
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30,
tel. 12 617 25 94, rydosz@agh.edu.pl