Pod koniec marca otrzymaliśmy informację o wyróżnieniu studentów AGH stypendium ministra nauki za znaczące osiągnięcia naukowe.

Z dumą informujemy, że student cyberbezpieczeństwa (I stopień) Artur Kapera znalazł się wśród Laureatów.

W toku studiów inżynierskich opublikował dwa artykuły naukowe w czasopismach punktowanych oraz prezentował referat na ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Jego działalność naukową zawsze cechowało silnie interdyscyplinarne podejście. Od lat interesuje się zarówno cyberbezpieczeństwem (oraz szeroko pojętym IT), jak i aspektami związanymi z geografią, szczególnie kartografią w ramach projektu OpenStreetMap oraz turystyką – sam jest zapalonym podróżnikiem od lat. W nauce stara się łączyć te dyscypliny w sposób, który jak dotąd jest dość niespotykany w literaturze.

Jak sam podkreśla: W trakcie pisania artykułów oraz udziału w konferencji starałem się połączyć dwa pozornie odległe światy: cyberbezpieczeństwo i turystykę, zwłaszcza z perspektywy studentów i młodzieży. W niektórych momentach było to niełatwe, szczególnie przy zachowaniu równowagi między technicznymi aspektami a przystępnością materiału dla czytelników spoza branży cyber. Jednak uważam, że udało mi się rzucając nieco światła na tematy, które zbyt często są pomijane bądź traktowane pobieżnie zarówno przez dostawców usług turystycznych, jak i samych podróżujących.

Do Ministerstwa spłynęło 1068 wniosków, które ocenili eksperci reprezentujący różne dziedziny nauki i sztuki. Zespół doradczy ministra stosował zasadę, że w danej dyscyplinie naukowej rekomenduje się przyznanie nie więcej niż 18 stypendiów. Oznacza to, że studenci konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny.

W sumie z AGH wyróżniono 4 osoby. Oprócz Pana Artura stypendium otrzymają Piotr Kica (Wydział Informatyki oraz Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej); Piotr Łukasiewicz (Wydział Matematyki Stosowanej) i Maksymilian Wojnar (Wydział Informatyki)

Laureaci otrzymają jednorazowo po 17 tys. zł.

Składamy serdeczne gratulacje!