W dniu 13.10.2023 r. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Instytutu Elektroniki.

Rozpoczęto od części akademickiej w auli U2 o godz. 13.00, gdzie zgromadzeni goście wysłuchali wystąpień:

– Prodziekana ds. Ogólnych dr. hab. inż. Piotra Pacyny, prof. AGH, który odczytał uroczysty list od JM Rektora AGH oraz złożył serdeczne gratulacje i życzenia dalszego rozwoju, sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

– Dyrektora Instytutu Elektroniki prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Winczy. Pan Dyrektor w krótkiej prezentacji przedstawił m.in. historię jednostki; z dumą podkreślił ilość realizowanych projektów obejmujących badania podstawowe jak i związane z przemysłem. Wspomniał o planach modyfikacji kierunków studiów; zaangażowaniu Instytutu w wydarzenia takie jak Małopolska Noc Naukowców, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Elektrycznych i Elektronicznych, aktywności studentów zarówno w Kołach Naukowych jak i projektach ogólnouczelnianych jak AGH Space Systems. Zaznaczył, że aktualnie badania jak i dydaktyka odbywa się w nowoczesnym zapleczu i unikatowych laboratoriach. Podkreślił też silną i szeroką współpracę z firmami, które wspierają Instytut w różnych obszarach: technologicznie, dydaktycznie, sprzętowo, ale także instytucjami takimi jak m.in. agencje rządowe, uczelnie czy instytuty badawcze. Wspomniał również o koncepcji realizacji nowej inwestycji dla Instytutu Elektroniki, poprzez utworzenie nowych obiektów na jego potrzeby w ramach kampusu AGH. Wyraził tu słowa uznania dla Prodziekana ds. Kształcenia dr. inż. Jacka Kołodzieja, za jego ogromne zaangażowanie w utworzenie i opracowanie wspomnianej koncepcji. Aktualnie powołano Radę Techniczną na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla kompleksu budynków „E”.

Część akademicką zakończyły dwa wykłady poprzedzone bardzo obszernymi zapowiedziami prelegentów przez Pana dr. hab. inż. Witolda Machowskiego, prof. AGH.

Wykłady wygłosili dr hab. Andrzej Kułak („Ultra-szerokopasmowa technika FMCW w zastosowaniach georadarowych”) oraz prof. dr hab. inż. Artur Rydosz („Human-organ-chip: jak daleko nam do spersonalizowanej medycyny”). Spotkały się one z bardzo dużym uznaniem i  zainteresowaniem oraz zaowocowały szeregiem pytań ze strony publiczności.

Druga część obchodów odbywała się w siedzibie Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca „Krakus”. Wszystkich gości w serdecznych słowach powitał prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza, który poprosił JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa o uroczyste zainaugurowanie. Pan Rektor podkreślił, że elektronika była zawsze bardzo ważnym elementem działalności naukowej AGH. Pogratulował osiągnięć naukowych, wdrożeniowych, wspaniałych absolwentów, studentów oraz przyszłości… gdyż można śmiało rzecz, że z uwagi na obecne wyzwania współczesnego świata wraca „wielka era elektroniki”.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom kilka atrakcji artystycznych. Jedną z nich była prezentacja  uczestników obchodów, podzielonych na zespoły pracowników (np. władze rektorskie, władze dziekańskie, sekcja administracyjno-techniczna, itd.), których specyfika pracy niejednokrotnie nasuwa skojarzenia z kultowymi filmami. Prezentację, prowadzili inż. Sylwia Hajduk wraz z dr hab. inż. Witoldem Machowskim, prof. AGH. Spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, wywołując niejednokrotnie salwy śmiechu.

Ważnym punktem spotkania było uhonorowanie szczególnie zasłużonych dla Instytutu osób i firm:

Prof. dr hab. Lidii Maksymowicz – byłej prodziekan, później dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a następnie  Kierownika Katedry Elektroniki WEAIiE

Prof. dr hab. inż. Stanisława Kuty – byłego zastępcę dyrektora Instytutu Elektroniki, później zastępcę Kierownika Katedry Elektroniki i jej kierownika w latach 2008-2012

Mgr inż. Kazimierza Duraka – byłego zastępcę Dyrektora Instytutu Elektroniki ds. Technicznych

Prof. dr hab. Tomasza Stobieckiego – byłego zastępcę Kierownika Katedry Elektroniki przez dwie kadencje

Prof. dr hab. Tadeusza Pisarkiewicza – pierwszego dziekana Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji ale i przejściowo przez kilka miesięcy 2012 r. Dyrektora Instytutu Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Prof. dr hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego – kierownika Katedry Elektroniki przez dwie kadencje i obecnego Dziekana Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Firmę Fideltronik  reprezentowaną przez Pana Jakuba Fidelusa – w uznaniu za wieloletnią  współpracę naukowo-techniczno-dydaktyczną w tym współfinansowanie wyposażenia studenckiego laboratorium montażu elektronicznego

Prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa – jako honorowego członka instytutowej społeczności, w podziękowaniu za wspieranie i życzliwość.

Wszyscy zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami i dyplomami.

Kolejnym punktem w programie był koncert w wykonaniu pracowników Instytutu Elektroniki w składzie: dr hab. inż. Konrad Kowalczyk, dr inż. Marcin Witkowski, mgr inż. Magdalena Rybicka oraz mgr inż. Julitta Bartolewska.

Jako, że druga część miała mieć charakter biesiadny nie mogło również zabraknąć wspólnego śpiewania specjalnie na tę okazję napisanej piosenki „Hej Elektronicy” do melodii „Hej Sokoły”. Autorem tekstu jest Pan dr inż. Przemysław Korohoda.

Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

Fot. Mariusz Bembenek

INSTYTUT ELEKTRONIKI W LICZBACH:

97 pracowników (10 prof. tytularnych, 15 prof. uczelni, 39 adiunktów, 19 asystentów, 14 pracowników administracyjno-technicznych)

13 zespołów naukowych pracujących w obszarach:  elektroniki, energoeleroniki, mikroelektroniki i spintroniki; fotoniki i optoelektroniki; nanostruktur sensorowych; przetwarzania sygnałów i sztucznej inteligencji; systemów cyfrowych i sieci transmisji danych

Aktualnie realizowane projekty:

12 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki

4 finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

11 zleceń z przemysłu

8 (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Horyzont)

25 współfinansowanych przez IDUB

25 tys. godzin dydaktycznych

Zajęcia na 15 kierunkach na 8 Wydziałach

600 studentów, 11 doktorantów

Nakłady na rozwój bazy naukowo-badawczej w latach 2013-2023 – 15 mln (w tym inne źródła 10 mln)

Nakłady na rozwój bazy dydaktycznej w latach 2013-2023 ~1,5 mln (w tym inne źródła 0,5 mln)

10 pracowników IE znalazło się w 10% najlepiej publikujących w dyscyplinie Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

3 spin offy: 

Advanced Diagnostic Equipment (ADE)

Techmo

Embetech