Jeśli chcesz eksplorować innowacyjne dziedziny nauki i techniki, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy szerokorozumiane technologie informacyjno-komunikacyjne z przyjemnością informujemy, że 5 czerwca rozpoczyna się rekrutacja na studia prowadzone na WIET/AGH w nowym roku akademickim 2023/2024.

Poznaj nowoczesne technologie

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest renomowaną jednostką akademicką, której nadrzędnym celem jest kształcenie  na kierunkach obejmujących kluczowe obszary w technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Oferujemy programy studiów na poziomie inżynierskim i magisterskim, dostosowane do potrzeb dynamicznego rynku pracy. Prowadzone tu studia pokazują jak zbudowany jest świat nowoczesnych technologii, tak więc są kierunki reprezentujące dziedziny blisko związane z: projektowaniem i niskopoziomowym programowaniem urządzeń, tworzeniem i zarządzaniem systemami teleinformatycznymi technologiami przetwarzania informacji/danych czy cyberbezpieczeństwem.

Wysoki popyt na absolwentów z branży IT

Obserwujemy rosnący trend związany z technologiami cyfrowymi oraz możliwościami rozwoju zawodowego w sektorze technologicznym. Małopolska jest w TOP 3 województw z największą liczbą ofert pracy w sektorze IT, a 85% specjalistów IT to absolwenci kierunków informatycznych lub ścisłych. Ostatnie badania losów absolwentów wykazały, że:
~ 75% naszych absolwentów podejmuje pracę przed ukończeniem studiów
100% naszych absolwentów wykonuje pracę zgodną lub częściowo zgodną z wykształceniem.

Dołącz do nas

Oferujemy nowoczesną infrastrukturę, wysokiej jakości kadrę, nowatorskie projekty badawcze i zintegrowane podejście do nauki. Studia za granicą? Czemu nie – możesz korzystać z programów wymiany międzynarodowej (kraje UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Wielka Brytania, Szwajcaria). Mamy 5 studenckich kół naukowych w obszarach: Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja oraz Cyberbezpieczeństwo. Wydziałowa Rada Samorządu Studentów z kolei dba o atmosferę życia studenckiego m.in. organizując rocznie około 10 studenckich wydarzeń.

Przygotuj się na fascynującą podróż w świat technologii, innowacji i możliwości ograniczonych tylko Twoją wyobraźnią!

Krok po kroku

5 czerwca zostanie uruchomiony system e-Rekrutacja, w którym będzie można dokonać wyboru kierunku studiów. Przypominamy, że w przypadku naszego Wydziału będą to:

studia stacjonarne I stopnia:

INFORMATYKA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

ELEKTRONIKA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE

TELEINFORMATYKA

studia niestacjonarne I stopnia:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

2 tygodnie później osoby zainteresowane studiami II stopnia będą mogły zapisać się na kierunek INFORMATYKA-DATA SCIENCE.

Pamiętaj, pierwsze etapy procesu rekrutacji możesz zrobić ze swojego domu. Dopiero na etapie ogłoszenia wyników kwalifikacji będziesz zaproszony(a) do stawienia się osobiście w Centrum Rekrutacji w Krakowie.  

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady? TUTAJ możesz sprawdzić na jaki kierunek możesz zostać zwolniony z postępowania kwalifikacyjnego.

Jeżeli kwalifikujesz się na studia na podstawie świadectwa lub dyplomu wydanego w zagranicznym systemie oświaty  zapoznaj się z zasadami.

Powodzenia w procesie rekrutacji!

sukces wiet w rankingu perspektyw