Instytut Elektroniki: Kierownik Projektu dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH

Nazwa Jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Nazwa stanowiska: Student, 1 etat

Wymagania:

 • ukończone studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie) na kierunku: biochemia, chemia, biologia, biofizyka, bioinżynieria, elektronika lub inżynieria materiałowa
 • uczestnik studiów II stopnia ww. kierunków
 • zaangażowanie w realizacje projektu, chęć rozwoju

Opis zadań:
Oferta dotyczy pracy w projekcie SONATA BIS -12 NCN „Badania nad możliwością realizacji bioczujników do detekcji biomarkerów cukrzycy i NAFLD otrzymywanych w technologii TWD/GLAD” (Umowa nr UMO-2022/46/E/ST7/00008).

Kandydat będzie brał udział we wszystkich zadaniach badawczych projektu, w tym:

 • w przygotowaniu czujników oraz systemu pomiarowego
 • w analizie wyników oraz implementacji sieci neuronowych
 • w biofunkcjonalizacji czujników

Typ konkursu NCN: SONATA BIS-12
Termin składania ofert: 1.11.2023 r. godz.23:59

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.12.2023 r.
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 • umowa stypendialna – 1000 PLN/m-c
 • data rozpoczęcia: 1.01.2024 r.
 • czas trwania umowy: 6 miesięcy z możliwością przedłużenia

 Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć droga mailową na adres rydosz@agh.edu.pl następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający posiadane umiejętności, dotychczasowe osiągnięcia naukowe, odbyte praktyki i wyróżnienia)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach II stopnia
 • list motywacyjny zawierający wyraźnie ustosunkowanie się do zadań przewidzianych w projekcie
 • oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu: dr. hab. inż. Artura Rydosza prof. AGH.

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, AGH Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 30-059 Kraków al. Mickiewicza 30, tel. 12 617 25 94, rydosz@agh.edu.pl