Pod koniec stycznia członkowie AGH Space Systems brali udział w jednej z największych konferencji branży kosmicznej na świecie – AIAA SciTech Forum 2023 w USA w Reston w Wirginii.
Miło nam poinformować że wśród 6 uczestników delegacji znalazł się też student WIEiT Piotr Sławęcki (student Elektronika i Telekomunikacja, absolwent Informatyki) oraz absolwentka Informatyki Nina Bażela.

Członkowie AGH Space Systems zaprezentowali tam 3 referaty.

Piotr wraz z Radkiem Korczyńskim przedstawił referat “Modal testing and analysis as part of a development process of a test stand for experimental rocket engines”.

Nina Bażela wraz z studentami z innych Wydziałów Leną Stec i Pawłem Graczakiem omówili publikację pt. “Can we dream of the conquest of space? The influence of isolation and sunlight deprivation on the sleep of members of simulated space missions”.

Promieniowanie kosmiczne, mikrograwitacja, brak światła słonecznego, stres – podczas misji kosmicznych występuje szereg czynników, które w sposób destrukcyjny wpływają nie tylko na „dzienne” aktywności kosmonautów, ale również na ich sen. Jak wskazują wyniki dotychczasowych badań, sen uczestników misji kosmicznych spada do około 6,5h na dobę, zwiększa się też liczba wybudzeń i zmniejsza czas snu REM. Mimo, że takie pogorszenie parametrów snu może prowadzić do obniżonej koncentracji, gorszego funkcjonowania i wolniejszego podejmowania decyzji, dotychczas nie znaleziono skutecznych środków zaradczych na ten problem.

Badanie przeprowadzone przez członków koła AGH Space Systems – Ninę Bażelę, Lenę Stec i Pawła Graczaka – koncentrowało się na dwóch czynnikach obecnych podczas misji kosmicznych: braku światła słonecznego i izolacji społecznej. Ich wpływ na sen przetestowany został podczas dwóch misji na stacji LunAres – analogowym habitacie, organizującym dwutygodniowe symulacje misji kosmicznych.

Uczestnicy badań przez cały czas trwania misji nosili aktygrafy – urządzenia służące do pomiaru podstawowych parametrów snu – oraz wypełniali kwestionariusze na temat swoich codziennych aktywności, subiektywnej jakości snu i samopoczucia. Podczas jednej z misji przetestowana została także możliwość użycia bursztynowego oraz niebieskiego światła w celu ułatwienia uczestnikom odpowiednio zasypiania oraz wybudzania się.

Ze względu na pilotażowy charakter badania i niewielką liczbę uczestników, nie można wyciągać żadnych ostatecznych wniosków, wstępne wyniki wskazują jednak na duże znaczenie aktywności fizycznej oraz interakcji między członkami załogi w kontekście jakości snu.

Gratulujemy uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów w działaniach.

Wyjazd studentów został wsparty przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach grantu “Najlepsi z Najlepszych! 4.0.”

Fot. AGH Space Systems

AGH-SPACE-SYSTEMS-AIAA