W piątek 3 lutego 2023 r. odbyły się rozgrywki 2 stopnia XLVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.

Organizatorem Olimpiady jest od lat Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Do Krakowa przyjechało ponad 470 osób, reprezentujących 80 szkół – uczniów liceów, techników i branżowych szkół dosłownie z całej Polski.

W uroczystości otwarcia w audytorium budynku U2 wzięli udział: prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny Prorektor ds. Kształcenia; dr hab. inż. Ryszard Sroka, prof. AGH Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej; dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, prof. AGH Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki; prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz mgr Adam Tomaszewski dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Uroczystość prowadził dr inż. Przemysław Syrek Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady.

Zarówno Pan Prorektor jak i poszczególni Panowie Dziekani w bardzo ciepłych słowach powitali uczestników, podkreślając jak ważny jest to dzień w perspektywie ich dalszej kariery zawodowej. Wyrazili też nadzieję, że być może niedługo spotkają się z nimi podczas inauguracji roku akademickiego.

Panowie Dziekani zaprezentowali ofertę oraz możliwości jakie dają studia na reprezentowanych przez nich Wydziałach i obiecujące perspektywy zawodowe, złożyli także serdeczne życzenia powodzenia i satysfakcji z uczestnictwa w zawodach.

Pod koniec lutego w Jarosławiu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbędą się rozgrywki 3 stopnia oraz finał. Dyrektor ZSTiO Pan Adam Tomaszewski podczas swojego wystąpienia zaprezentował „Laur Banacha” – specjalnie zaprojektowaną statuetkę, którą otrzyma Zwycięzca Olimpiady w każdej kategorii. Statuetka nawiązuje do Patrona Szkoły, którym jest genialny matematyk – Stefan Banach. Jego idee naukowe owocowały i promieniowały na wszystkie kontynenty, a określenie „lwowska szkoła matematyczna” której był filarem, architektem i budowniczym z czasem stała się symbolem. Wybór patrona był nieprzypadkowy, gdyż właśnie do nauki matematyki w ZSTiO przykłada się ogromną wagę.

Po uroczystej inauguracji uczestnicy skierowali się do poszczególnych sekcji i przez dwie godziny rozwiązywali zadania konkursowe w następujących grupach tematycznych:

  • Automatyka
  • Elektronika
  • Elektronika medyczna (w tym roku po raz ostatni w tej grupie tematycznej)
  • Elektryka
  • Informatyka
  • Mechatronika
  • Teleinformatyka

WIEiT odpowiedzialny jest za przygotowanie zadań w części Elektronicznej i Teleinformatycznej.

OOWEE od zawsze cechowała się wysokim poziomem merytorycznym. Laureaci i finaliści mają gwarancję zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

W AGH mają ponadto prawo przyjmowania na I rok studiów, z pominięciem warunków rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy uczestników i sympatyków Olimpiady do rozważenia oferty studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Prowadzimy studia m.in. na kierunkach Elektronika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka czy Teleinformatyka. Pełna oferta znajduje się TUTAJ.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Doświadczenie udziału w tego typu wydarzeniach są niezwykle cenne i wartościowe.

Olimpiada odbywa się pod patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa.