Właśnie poznaliśmy wyniki XXIV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową „DIAMENTY AGH”.

Wśród laureatów znaleźli się także absolwenci naszego Wydziału.

W   KATEGORII PRAC APLIKACYJNYCH

III miejsce zdobyli mgr inż. Andrzej Dudek i mgr inż. Piotr Kanios za pracę „Scalable antenna arrays operating in broad frequency range featuring constant radiation pattern”. Promotorem pracy jest Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza.

Kilka słów o tematyce pracy dyplomowej: Szyki antenowe wykorzystywane są miedzy innymi w stacjach bazowych sieci komórkowych, ponieważ przy ich pomocy możliwe jest kontrolowanie kierunku nadawania i odbierania sygnału. Jednak, ze względu na swoją budowę, tradycyjne szyki antenowe cechują się wąskim pasmem pracy przy zachowaniu stałej charakterystyki promieniowania. Jak mówi mgr inż. Andrzej DudekW ramach pracy magisterskiej, zajęliśmy się tematem tzw. skalowalnych układów antenowych, które umożliwiają zwiększenie pasma pracy przy jednoczesnym zachowaniu stałej wiązki. Zaproponowane przez nas skalowalne układy antenowe zapewniają stabilną charakterystykę promieniowania w jednej lub wielu oktawach częstotliwości i stały się przedmiotem dwóch artykułów naukowych, z których jeden opublikowany został w prestiżowym czasopiśmie IEEE Transactions on Antennas and Propagation.

Mgr inż. Andrzej Dudek aktualnie jest słuchaczem studium doktoranckiego w AGH. Kontynuuje badania nad skalowalnymi układami antenowymi, a w ramach doktoratu prowadzi badania nad soczewkowymi układami antenowymi. W szczególności skupia się nad zastosowaniem druku 3D do wytwarzania soczewek mikrofalowych.

W   KATEGORII PRAC TEORETYCZNYCH

III miejsce otrzymał mgr inż. Jakub Adamczyk za pracę „Application of Graph Neural Networks and graph descriptors for graph classification”. Promotorem pracy jest Pan dr inż. Wojciech Czech.

Moja praca magisterska dotyczyła klasyfikacji grafów, czyli zadania przewidywania własności grafu na podstawie jego struktury oraz cech węzłów oraz krawędzi. Konkretnym zastosowaniem było przewidywanie własności molekuł, np. czy stanowi ona inhibitor wirusa HIV, lub jaki jest jej stopień lipofilności. Skupiłem się w niej na najnowszych architekturach Grafowych Sieci Neuronowych, modeli uczenia maszynowego przystosowanych do zadań na grafach i sieciach. Praca porównuje je też z deskryptorami grafowymi, opisującymi wprost cechy molekuł, jak np. fingerprinty molekularne.

W ramach studiów doktoranckich z informatyki, Pan Jakub Adamczyk zajmuje się także klasyfikacją grafów. Obecnie rozwija idee z pracy magisterskiej, w tym łączenia deskryptorów topologicznych do klasyfikacji grafów. Jego badania dotyczą także cheminformatyki oraz uczenia maszynowego w chemii i biologii molekularnej.

—————

Uroczysta Gala konkursu, na której będzie miało miejsce wręczenie dyplomów i okolicznościowych medali dla wyróżnionych autorów prac oraz otwarcie pokonkursowej wystawy wyróżnionych prac oraz wyników konkursu „InnoDiament”, odbędzie się 21 kwietnia 2023 r. o godz. 11.00 w gmachu Biblioteki Głównej AGH.

Konkurs organizowany jest od 1998 roku przez Studenckie Towarzystwo Naukowe w dwóch kategoriach: najlepsza praca teoretyczna i najlepsza praca aplikacyjna.

Praca teoretyczna – to praca, która zawiera elementy poszukiwania faktów naukowych, w szczególności zawierająca krytykę dotychczasowych teorii i tworząca nowe lub wskazująca i uzasadniająca hipotezy naukowe, także jako praca eksperymentalna.

Praca aplikacyjna – to praca dająca możliwość praktycznego zastosowania zdobytej przez autora wiedzy, praca której wyniki można wykorzystać/wdrożyć do prowadzonej np. działalności gospodarczej, naukowej, dydaktycznej, a także praca która powstaje w oparciu o potrzeby instytucji, organizacji, firm.

Konkurs odbywa się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH.

Lista wszystkich nagrodzonych TUTAJ.