Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 znajduje się tutaj.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć w USOSweb, wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalno-Stypendialnej wraz z pełną dokumentacją.
Wykaz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego znajduje się na stronie Działu Spraw Studenckich.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć w USOSweb, wydrukować, wypełnić, podpisać i dostarczyć do Sekcji Socjalno-Stypendialnej wraz oryginałem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do wglądu.


Sposoby dostarczenia dokumentów w powyższych sprawach do Sekcji Socjalno-Stypendialnej (bud. D5, pok. 1):

– poprzez osobiste dostarczenie ich do Sekcji w godzinach urzędowania

– poprzez umieszczenie dokumentów (w kopercie formatu A4 lub w koszulce foliowej z dopiskiem: Stypendia) w skrzynce znajdującej się tuż obok drzwi pokoju nr 1 w budynku D5

– wysłanie dokumentów na adres Wydziału:

AGH

Wydział IEiT

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Sekcja Socjalno-Stypendialna


Uwaga!

    Prosimy nie zszywać zszywaczem dokumentów.
    Kopie dokumentów wymagają przedłożenia do wglądu ich oryginałów.

W przypadku wątpliwości prosimy studentów o kontakt z Sekcją: dziekanat-stypendia@iet.agh.edu.pl lub (48) 12 617-51-74