W terminie od 1 do 31 grudnia 2022 r. rektorzy uczelni oraz dyrektorzy instytutów PAN, instytutów badawczych, instytutów międzynarodowych lub inne osoby kierujące podmiotami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przedstawili Ministrowi Edukacji i Nauki 1828 wniosków o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

W dniu 29 czerwca 2023 r. – spośród wniosków osób spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przyznał stypendia 230 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom.

Bardzo miło nam poinformować, że wśród 9 stypendystów z AGH jest Pani dr inż. Ilona Piekarz związana z Instytutem Elektroniki.

Pani Doktor prowadzi działalność naukową w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

Składamy serdeczne gratulacje.