W dniach 29-30 czerwca w Krakowie w Instytucie Informatyki odbywała się 30. edycja Międzynarodowej Konferencji Mixed Design of Integrated Circuits and Systems.

Coroczne konferencje MIXDES zapewniają przestrzeń do dyskusji nad najnowszymi osiągnięciami w zakresie projektowania, modelowania, symulacji, testowania i produkcji w różnych dziedzinach, takich jak mikro- i nanoelektronika, półprzewodniki, sensory, akcelerometry i urządzenia zasilające.

Zakres tematyczny Mixdes obejmuje:

  • projektowanie układów scalonych i mikrosystemów
  • problemy termiczne w mikroelektronice
  • analiza i modelowanie układów scalonych i mikrosystemów
  • technologia mikroelektroniki i pakowanie
  • testowanie i niezawodność
  • elektronika mocy
  • przetwarzanie sygnałów
  • systemy wbudowane
  • zastosowania medyczne i biotechnologiczne, termografia w medycynie.

Odbyło się 13 sesji tematycznych, gdzie przedstawiono prawie 70 referatów. Swoimi badaniami i doświadczeniami dzielili się przedstawiciele dosłownie z różnych zakątków Europy i świata (Belgii, Brazylii, Bułgarii, Chile, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Iranu, Malezji, Meksyku, Niemczech, Polski, Rumunii, Serbi, Słowacji, Szwajcarii, Ukrainy, USA czy Włoch).
fot. Mariusz Jankowski

Konferencja organizowana jest przez:

Politechnikę Łódzką Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Akademię Górniczo-Hutniczą Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (patronat JM Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa)

Politechnikę Warszawską Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

We współpracy z: Polską Sekcję IEEE, Polską Akademią Nauk, Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych, Silicon Creations Poland, Cadence Design Systems, OnSite HV Solutions Central Europe i Tele-foniką Kable.