Właśnie ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na kierunek Informatyka-Data Science. Zainteresowani mają możliwość skorzystać z dwóch cykli, gdzie w pierwszym 19. lipca minie termin na złożenie lub potwierdzenie w systemie e-rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji.

W dniach 21-22 lipca planowany jest egzamin wstępny.

Kierunek Informatyka – Data Science to propozycja nie tylko dla inżynierów zainteresowanych zdobyciem dyplomu magistra, ale także dla pragnących połączyć tytuł licencjata z dziedzin takich jak matematyka, matematyka stosowana, fizyka czy biofizyka z profesjonalnym tytułem magistra inżyniera w dziedzinie informatyki.

Obecna rekrutacja przeznaczona jest dla kandydatów z tytułem licencjata lub magistra, dla których organizowany jest semestr zerowy w celu uzupełnienia kompetencji inżynierskich.

Semestr zerowy daje szansę na wyrównanie wiedzy i przygotowanie się do pełnego udziału w studiach. Osoby posiadające kompetencje inżynierskie (niezależnie od kierunku ich uzyskania) zapraszamy na trzysemestralne studia, na które rekrutacja rozpocznie się w styczniu 2024 r.

Program Informatyka – Data Science przeznaczony jest dla studentów poszukujących kariery w przedsiębiorstwach z branży IT, w tym zwłaszcza w przedsiębiorstwach rozwijających produkty oparte na danych i systemach uczących się. Oferuje kursy miedzy innymi z obszaru analizy danych, uczenia maszynowego, sieci neuronowych i uczenia głębokiego, metod probabilistycznych oraz przetwarzania języka naturalnego. Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia pracy w startupach technologicznych, centrach R&D oraz korporacjach analizujących duże ilości danych. Są członkami zespołów opracowujących i realizujących systemy uczące się i wspomagające wnioskowanie w oparciu o dane.

Przykłady pytań jakie mogą się na egzaminie kwalifikacyjnym znajdziesz TUTAJ

Przypominamy, że aktualnie trwa także rekrutacja na

studia stacjonarne I stopnia:

INFORMATYKA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

ELEKTRONIKA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W KRYMINALISTYCE

TELEINFORMATYKA

studia niestacjonarne I stopnia:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

#dobrestudia #ciekawapraca #zainwestujwsiebie

Zapraszamy!

cyberbezpieczenstwo wieit