Właśnie poznaliśmy wyniki Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2023”. W rankingu kierunków technicznych dwa kierunki prowadzone na naszym Wydziale znalazły się na drugim miejscu, mowa tu o: Elektronice i Telekomunikacji oraz Informatyce.

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich.

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw powstaje od ponad 20 lat. Jest uznawany za najważniejsze polskie zestawienie uczelni.

Kierunki objęte wspomnianym Rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia na tym samym kierunku. Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę i dyscyplinę nauki.

Ranking kierunków, składa się z kilkunastu wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

PRESTIŻ

ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY

POTENCJAŁ AKADEMICKI

POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY

POTENCJAŁ NAUKOWY

UMIĘDZYNARODOWIENIE

Akademia Górniczo-Hutnicza uplasowała się na 2 miejscu w kategorii uczelni technicznych oraz na 4 miejscu w zestawieniu uczelni akademickich ex aequo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji o rankingu: TUTAJ