W ramach ostatnich w tym roku „AGH Nauka” spotkania prelegenci podjęli temat rozszerzających się możliwości diagnostycznych technik stosowanych w praktyce klinicznej, jak też zupełnie nowych, futurystycznych możliwości jak opracowanie organów na chipach (ang. OoCs, Organs-on-a-Chips).

Zapraszamy do wysłuchania prelekcji Pana prof. dr. hab. inż. Artura Rydosza z Instytutu Elektroniki, który przedstawił rozwiązania w zakresie OoCs, które już zostały wdrożone w praktyce klinicznej, jak również te, które dopiero rozbudzają wyobraźnię naukowców – czyli chipy odzwierciedlające wszystkie procesy zachodzące w organizmie. Jakie perspektywy wymieniona technologia otwiera przed spersonalizowaną medycyną? Czy jest w ogóle możliwa?

Zapraszamy do obejrzenia relacji

Podczas spotkania rozmawiano także o rozwojowym obszarze w zakresie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (ang. MRI, Magnetic Resonance Imaging) jakim jest obrazowanie dyfuzji metodą MRI. Pokłada się w niej aktualnie duże nadzieje. Technika ta dostarcza informacji komplementarnych do standardowego badania strukturalnego, umożliwiając ocenę mikrostruktury tkanki na podstawie tego, jak w jej obrębie dyfundują cząsteczki wody. Surowe dane dostarczane przez skaner niewiele powiedzą jednak radiologom czy naukowcom, zanim nie zostaną przetworzone i zamodelowane za pomocą odpowiednich narzędzi matematycznych i algorytmów komputerowych. Wykład na ten temat wygłosił dr inż. Tomasz Pięciak, absolwent AGH, obecnie związany z Uniwersytetem w Valladolid w Hiszpani.

Celem spotkań popularnonaukowych „AGH NAUKA spotkania” jest zbudowanie platformy komunikacji między AGH i społeczeństwem. Tworzy przestrzeń otwartą na wymianę myśli i doświadczeń. Podczas spotkań odbywających się w AGH uczestnicy mają możliwość zadać uczonym pytania na temat ich pracy, a dzięki nagraniom w sieci problematykę ich badań naukowych mogą bliżej poznać również internauci.