Ruszyła rekrutacja na studia I stopnia na AGH

W czerwcu ruszyła rekrutacja na studia I stopnia na AGH

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji przygotował na studiach stacjonarnych (dziennych):

45 miejsc na kierunku Cyberbezpieczeństwo
24 miejsc na kierunku Electronics and Telecommunications
60 miejsc na kierunku Elektronika
120 miejsc na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
90 miejsc na kierunku Teleinformatyka
60 miejsc na kierunku Nowoczesne technologie w kryminalistyce prowadzonym wspólnie z Wydziałami: Humanistycznym, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Informatyki.

oraz 30 miejsc na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w trybie niestacjonarnym (zaocznym).

Innowacyjna Oferta Edukacyjna

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (WIEiT) to jeden z 17 Wydziałów AGH – uczelni o ugruntowanej pozycji w kraju, która dokłada starań[1], by sukcesywnie dostosowywać swoją ofertę edukacyjną tak, aby wzmacniać w absolwentach i absolwentkach cechy oraz umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w dzisiejszej rzeczywistości. Rzeczywistości, która jest coraz bardziej cyfrowa, zautomatyzowana i nasycona sztuczną inteligencją, ale też targana kryzysami. Mowa tu m.in. o zmianach klimatycznych, zwiększających się nierównościach społeczno-ekonomicznych, utracie bioróżnorodności, dynamicznymi nieuregulowanym postępie technologicznym, globalnych pandemiach i konfliktach zbrojnych. 

Na podstawie analizy obecnych zmian zespół infuture.institute w specjalnym raporcie na zlecenie AGH zdefiniował obszary gospodarek przyszłości. Znalazły się tu m.in.:

  1. Gospodarka AI – gospodarka, którą warunkują zmiany technologiczne i rozwój sztucznej inteligencji
  2. Ekonomia zrównoważonej energii – gospodarka, w której systemy energetyczne tworzone są w oparciu o energie odnawialne
  3. Gospodarka kosmiczna – gospodarka, w której eksploracja głębokiej przestrzeni kosmicznej ma ogromne znaczenie naukowe oraz potencjał do przyszłych aplikacji praktycznych

Wyzwania rynku pracy dla inżynierów

Już dziś trzy czwarte firm skoncentrowanych na inżynierii doświadcza trudności w związku z ograniczoną dostępnością talentów, zwłaszcza w obszarach inżynierii danych, analityki, cyberbezpieczeństwa czy internetu rzeczy[2].

Mamy świadomość tych potrzeb dlatego w lutym otworzyliśmy II stopień studiów Cyberbezpieczeństwo.

Społeczeństwo nabiera struktury hybrydowej, co oznacza, że życie w świecie cyfrowym jest równoważne życiu w świecie fizycznym. Algorytmy, uczenie maszynowe, sieci neuronowe i robotyka rewolucjonizują m.in. edukację, opiekę zdrowotną i stosunki międzynarodowe. Nowe technologie kształtują także nowe modele biznesowe i inicjują powstanie nowych gałęzi przemysłu, przekształcając w sposób fundamentalny dotychczasowe struktury gospodarcze.

Szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe czy kompetencje projektowe i kreatywne to 2 z 4 obszarów tematycznych kompetencji inżyniera przyszłości wskazane ww. raporcie.
Oferta edukacyjna WIEiT zdecydowanie wpisuje się w te potrzeby.

WIEiT: Renoma Studiów i Jakość Badań Naukowych

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest jednostką rozpoznawalną zarówno w Polsce jak i na świecie oraz cieszy się dużą popularnością nie tylko wśród młodych ludzi, ale także renomą w środowisku naukowym z uwagi na jakość prowadzonych badań naukowych (w dyscyplinach: „Informatyka Techniczna i Telekomunikacja” oraz „Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne”).

Wydział śledzi trendy i nowinki w zakresie technologii informacyjnych, elektroniki, teleinformatyki i dziedzin pokrewnych, a treści programowe konsultowane są z Radą Społeczną – reprezentującą ekosystem IT w Małopolsce. Dzięki temu możemy  nie tylko definiować programy kształcenia, ale również przewidywać to, co będzie istotne w przyszłości. 

Nasi absolwenci są cenionymi specjalistami na rynku pracy. Dając możliwość kontynuacji studiów na II stopniu dokładamy starań i jednocześnie szczycimy się faktem, że magister inżynier WIET-u potrafi wymyślać i budować nowe rozwiązania, a nie tylko odtwarzać pewną rzeczywistość.

Szczycimy się unikalnym „potencjałem dydaktycznym” w zakresie przedmiotów kierunkowych – 90% naszych wykładów to pracownicy naukowi WIET wspierani przez ekspertów z branży IT.

Rozwijamy sukcesywnie naszą infrastrukturę badawczą i dydaktyczną. Tu warto podkreślić powstałą w tym roku unikalną w skali kraju i wartą blisko 25 mln zł infrastrukturę IT dla praktycznych badań nowoczesnych technik i rozwiązań w obszarze sieci i usług nowej generacji 5G i 6G.

Sukcesy studentów WIEiT w praktyce

Z dumą i uznaniem obserwujemy rozwój naszych studentów, ich kreatywność oraz sukcesy jakie odnoszą zarówno w pracy indywidualnej (laureaci konkursów na prace dyplomowe, stypendyści ministerialni) jak i zespołowej współtworząc przełomowe i innowacyjne projekty w organizacjach studenckich.
Warto wymienić tu następujące przykłady:

– współtworzą zespół elektroniki AGH Space Systems (sekcja łazika i rakiet),
– są zaangażowani w realizację pierwszego polskiego ładunku księżycowego w AGH Lunaris,
– tworzą sekcje Embedded oraz WebApp Team w ramach E-Moto AGH tworzącego elektryczne motocykle wyścigowe konkurujące na międzynarodowych zawodach.

Realizują to wszystko godząc jednocześnie z, nie ukrywajmy, wymagającymi studiami i pracą zawodową. 

Bo, co warto, podkreślić według raportów badających losy absolwentów większość naszych studentów podejmuje pracę jeszcze na studiach (także I stopnia) i w 100% przypadków jest to praca zgodna lub częściowo zgodna z kierunkiem kształcenia.

Branże w jakich najczęściej pracują to: cyberbezpieczeństwo, elektronika, mikroelektronika, telekomunikacja, teleinformatyka, automatyka, energetyka, motoryzacja czy gamedev.[3]

W raporcie badającym losy absolwentów za rok 2023 – 96,4% respondentów (absolwent Teleinformatyki I st.); 87,5% respondentów (absolwent Elektroniki I st.); 86,4% respondentów (absolwent Elektroniki i Telekomunikacji I st.) i 81,8% respondentów (absolwent Cyberbezpieczeństwa I st.) ponownie podjęliby studia w AGH.

Inżynier, w jęz. łacińskim (ingenium) oznacza pewną ponadnormatywną zdolność jeśli chodzi o tworzenie rzeczy nowych.
Wszystkim kandydatom na oferowane przez nas kierunki życzymy powodzenia w rekrutacji i dołączenia do grona osób twórczych, zdolnych do projektowania i tworzenia czegoś nowego. Dołącz do grona architektów przyszłości!

Do zobaczenia!

[1] W maju tego roku infuture.institute na zlecenie AGH przygotował raport dotyczący kluczowych kompetencji inżyniera/inżynierki przyszłości
https://www.agh.edu.pl/aktualnosci/detail/agh-sprawdza-trendy-w-ksztalceniu-i-buduje-oferte-dla-inzynierow-i-inzynierek-przyszlosci

[2] Raport infuture.institute dla AGH 2024

[3] Raport badanie losów absolwentów studiów I i II stopnia, 2023