Z radością informujemy o uhonorowaniu Pana mgr inż. Piotra Jurkiewicza stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2024 r. Pan Piotr Jurkiewicz znalazł się w gronie 32 doktorantów, docenionych przez Zespół ds. oceny wniosków, warto podkreślić że w tej grupie jest to jedyne stypendium w dyscyplinie Informatyka techniczna i telekomunikacja. Stypendium przyznawane jest na okres 3 lat.

Mgr inż. Piotr Jurkiewicz (absolwent Elektroniki i Telekomunikacji w 2015 r.) na co dzień jest związany z Instytutem Telekomunikacji. Jego zainteresowania badawcze obejmują sieci SDN, inżynierię ruchu opartą na przepływach oraz routing wielodrogowy i adaptacyjny. W 2024 r. zakończył kształcenie w Szkole Doktorskiej przedstawiając rozprawę doktorską pt. „Adaptacyjne zarządzanie ruchem w sieciach IP i sieciach optycznych sterowanych programowo”.

Z powodzeniem brał udział w realizacji kilku projektów badawczych, aktualnie kieruje projektem „Precyzyjne i reprodukowalne modele właściwości przepływów w Internecie” uzyskanym w konkursie Preludium Narodowego Centrum Nauki. Stworzone modele będą mogły być używane zarówno w obliczeniach analitycznych, jak i w celu generowania realistycznego ruchu w symulatorach sieciowych. Przez lata był zaangażowany w działalność Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

Składamy serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.