Jeszcze tylko do środy 1 lutego do godz. 14.00 będzie możliwe złożenie w systemie e-rekrutacja deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia. Kolejna taka możliwość pojawi się od 7 lutego po godz. 15.00.

UWAGA tegoroczne Absolwentki i Absolwenci studiów I stopnia na AGH, którzy pragną zrekrutować się na II stopień studiów powinni wcześniej zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym oraz wnieść stosowną opłatę rekrutacyjną. Nie ma konieczności dostarczania zaświadczenia po obronie, te dane są automatycznie zaciągane z systemu USOS przez Komisję Rekrutacyjną.

Przypominamy, że w ofercie studiów na Wydziale są:

Elektronika i Telekomunikacja (stacjonarne). Studenci będą mieli tu do wyboru ścieżkę dyplomowania systemy wbudowane, gdzie będę mogli ugruntować wiedzę i umiejętności projektowania systemów elektronicznych, w tym:  testowania i niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego, architektury komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, systemów łączności, a także modelowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC.

Informatyka (stacjonarne). Do wyboru będą możliwe specjalności: grafika komputerowa lub inżynieria oprogramowania i systemów. Kierunek dla osób, które chcę poznać zagadnienia technologii informacyjnych oraz nabędą wiedzę pozwalającą na projektowanie i realizowanie zaawansowanych systemów informatycznych. Absolwenci posiadają szeroką wiedzę w dziedzinie oraz kluczową umiejętność samodzielnego jej poszerzania i rozwiązywania złożonych problemów inżynierskich. Są także przygotowywani do prowadzenia badań poprzez zdobywanie umiejętności wykonywania eksperymentów i pomiarów, zbierania i opracowywania wyników oraz wyciągania wniosków.

Informatyka – Data Science  (stacjonarne). Absolwenci studiów posiadają wiedzę z zakresu analizowania danych, metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji oraz projektowania i realizacji systemów informatycznych opartych na danych. Studia zapewniają zdobycie kompetencji m.in. w zakresie metod eksploracji danych, statystycznego uczenia maszynowego, sieci neuronowych oraz algorytmów przetwarzania i rozumienia języka naturalnego.

Teleinformatyka (stacjonarne). Stała współpraca z przedsiębiorstwami z branży telekomunikacyjnej w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

sukces wiet w rankingu perspektyw

Wszyscy kandydaci na studia II stopnia prowadzone przez Wydział IEiT przystępują do egzaminu wstępnego, a o dokładnej dacie, miejscu egzaminu, zostaną indywidualnie powiadomieni za pośrednictwem systemu e-Rekrutacja.

Życzymy powodzenia i zapraszamy na WIEiT!