W ramach Działania 23 – utworzenie uczelnianych centrów badawczych Projektu IDUB zostało uruchomione finansowanie programu „Centra”. Celem jego wsparcia jest wzmocnienie nowopowstałych pomocniczych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność badawczą lub badawczo-dydaktyczną w obszarach badawczych o szczególnym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki.

Maksymalna kwota dofinansowania dla centrum: 4 000 000 zł.

Wsparcie finansowe przewidziane ze środków Projektu IDUB przeznaczone jest dla centrum, według kolejności zgłoszenia lub do wyczerpania środków.

WIĘCEJ INFORMACJI

W ramach Działania 1, 6 oraz 10 Projektu IDUB uruchomiona została kolejna edycja konkursu na wsparcie finansowe krótkoterminowych wyjazdów studyjnych związanych z: nawiązywaniem kontaktów i przygotowywaniem wniosków o granty; odbyciem staży zagranicznych młodych pracowników i doktorantów; pracą przy eksperymentach w międzynarodowych ośrodkach badawczych.

Kwota dofinansowania: 800 000 zł.

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania środków.

WIĘCEJ INFORMACJI