PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

Instytut Telekomunikacji: Kierownik Projektu dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH
Nazwa jednostki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Miejsce zatrudnienia:

Instytut Telekomunikacji (AGH w Krakowie) w ramach projektu NCN “MLDR: Interfejs radiowy oparty na uczeniu maszynowym” (konkurs CHIST-ERA Call 2022).

Stanowisko:

Poszukujemy 2 kandydatek/ów na stanowisko Specjalista w zakresie sieci bezprzewodowych i/lub uczenia maszynowego (ML ops).

Czas zatrudnienia:

Od ok. 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. (36 miesięcy). [Dokładna data rozpoczęcia projektu zależy od partnerów zagranicznych i może ulec opóźnieniu]

Zakres prac:

 • Implementacja i przeprowadzanie symulacji sieciowych
 • Projektowanie, implementacja i trenowanie algorytmów uczenia maszynowego
 • Redakcja treści naukowych (technical writing)

Ponadto:

 • Weryfikacja wyników z przeprowadzonych eksperymentów
 • Analiza otrzymanych danych
 • Opis wyników na potrzeby publikacji
 • Obciążenie wynikające z zaangażowania w projekcie szacowane jest na 1/2 etatu

Wymagania:

 • Znajomość technik uczenia maszynowego
 • Umiejętność kodowania (C++, Python)
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Mile widziane:

 • Znajomość systemu Linux (jako użytkownik)
 • Znajomość sieci bezprzewodowych i ich symulacji
 • Umiejętność analizy danych

Ponadto wymagania wynikające z Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN, w tym spełnienie jednego z poniższych warunków:

 • Student/ka studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski;
 • Uczestnik studiów doktoranckich;
 • Doktorant/ka w szkole doktorskiej.

Wynagrodzenie:

Stypendium w kwocie 5 000 zł (netto). Dodatkowe finansowanie, wypłacane jako podstawowe stypendium, w ramach Szkoły doktorskiej AGH (po studiach magisterskich). Obecnie jest to odpowiednio 2 667,70 zł brutto (do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śród okresowa) oraz 4 109,70 zł brutto (po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śród okresowa).

Dodatkowe korzyści:

 • Możliwość połączenia pracy w projekcie z pracą magisterską/doktorską
 • Współpraca zagraniczna, w tym wyjazdy do uznanych jednostek naukowych: Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, Hiszpania), University of Oulu (Finlandia) oraz politechnika CentraleSupélec (Francja)
 • Zdobycie doświadczenia pracy w projekcie z zakresu uczenia maszynowego oraz sieci bezprzewodowych
 • Odpowiednie stanowisko pracy
 • Opłacenie szkoleń do wysokości 20 000 zł
 • Publikacje naukowe na światowym poziomie (w tym opłacenie Open Access)
 • Udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
 • Elastyczny czas pracy
 • Dobra atmosfera w zespole
 • Duże możliwości samorozwoju

Referencje:

Referencji dotyczących pracy w zespole pod kierownictwem prof. Szymona Szotta mogą udzielić:

Sposób aplikowania:

Osoby zainteresowane projektem proszone są o przysłanie zgłoszenia (CV oraz list motywacyjny) na adres szott@agh.edu.pl w terminie do dnia 30 listopada 2023. Stypendium zostanie przyznane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN. Z wybranymi kandydatami komisja konkursowa odbędzie rozmowy kwalifikacyjne (online).

Klauzula RODO:

W treści zgłoszenia należy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”