Podczas tegorocznej rekrutacji zimowej zainteresowani mogli po raz pierwszy aplikować na kierunek Cyberbezpieczeństwo na II stopniu.

Studia na wskazanym kierunku są odpowiedzią na aktualne wyzwania w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa danych cyfrowych, zabezpieczania sieci komputerowych oraz ochrony użytkowników systemów informatycznych.

Absolwenci kierunku Cyberbezpieczeństwo będą specjalistami z cenionymi i poszukiwanymi kompetencjami na rynku pracy, na co wskazują opinie ekspertów z otoczenia gospodarczego i bieżące trendy w branży IT.

Podczas opracowywania programu studiów na kierunku Cyberbezpieczeństwo brano pod uwagę losy absolwentów Wydziału. Z badań przeprowadzonych za 2022 r. wynika, że średnio 75% studentów I stopnia kontynuuje studia na II stopniu z przekonania, że tytuł magistra zwiększa konkurencyjność na rynku pracy, z kolei średnio ~ 80% absolwentów I stopnia kontynuuje studia na tym samym kierunku. Prawie wszyscy podejmują pracę po zakończeniu studiów, a bardzo wiele osób pracuje już podczas studiów. Wielu absolwentów zakłada własne firmy i rozpoczyna działalność gospodarczą. 

Program studiów uwzględnia prognozy rozwoju rynku IT oraz opinie ekspertów z otoczenia gospodarczego (np. Rada Społeczna), z którymi aktywnie współpracuje nasz Wydział. Dlatego absolwenci kierunku Cyberbezpieczeństwo będą poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy – zarówno jako kompetentni inżynierowie jak i specjaliści na szczeblu kierowniczym, chętnie zatrudniani w firmach mających świadomość wagi cyberbezpieczeństwa w działalności gospodarczej czy instytucjach publicznych i organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Warto wspomnieć tu o stałej współpracy w zakresie unowocześniania kształcenia z takimi firmami jak: Akamai, Cisco, Comarch, ESET, EY, IBM, Intel, Motorola, Nokia, Orange czy Palo Alto Networks

Przedstawiciele czołowych firm z branży IT potwierdzają potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Potwierdzeniem współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi jest aktywne zaangażowanie ekspertów z przedsiębiorstw w kształcenie na kierunku Cyberbezpieczeństwo. Eksperci zewnętrzni wesprą kształcenie, m.in. w ramach zajęć dotyczących zaawansowanej detekcji oprogramowania złośliwego, obsługiwania incydentów czy pozyskiwania wiedzy związanej z zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

W 1,5 rocznym programie studiów znajdują się przedmioty poruszające różne aspekty cyberbezpieczeństwa, przedstawiające możliwe zastosowania praktyczne, rozwijające kompetencje techniczne oraz umiejętności miękkie, wspierające przedsiębiorczość i organizację pracy zespołowej, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu tworzenia innowacji. Zdobyta wiedza umożliwi odbywanie specjalistycznych szkoleń i zdobywanie certyfikatów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Bogata oferta przedmiotów obieralnych pozwala na indywidualne dostosowanie programu studiów do własnych zainteresowań i planów zawodowych. 

Na studia II stopnia Cyberbezpieczeństwo będą mogły aplikować osoby z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku Cyberbezpieczeństwo, Teleinformatyka, Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja lub pokrewnych. Tak więc można powiedzieć, że są to studia zdecydowanie dla osób o umysłach ścisłych. Przyjęcie na studia poprzedza przystąpienie do właściwego egzaminu wstępnego.

Jak podkreśla dr hab. inż. Marcin Niemiec (opiekun kierunku): W odróżnieniu od studiów inżynierskich, magisterskie pozwalają na szersze spojrzenie na problematykę cyberbezpieczeństwa. Nie są ograniczone do wąskiej specjalizacji i wybranych umiejętności inżynierskich, ale poszerzają horyzonty i rozwijają zróżnicowane kompetencje, kluczowe dla przyszłych liderów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Plan zajęć w każdym semestrze będzie układany razem z przedstawicielami kierunku, tak żeby wziąć pod uwagę możliwości i potrzeby studentów. Co ważne – wdrażamy nowe trendy jak np. rozbudowana “ścieżka” w zakresie przedmiotów związanych ze sztuczną inteligencją czy detekcją i analizą zagrożeń. Dla chętnych oferujemy możliwość współpracy naukowej przy innowacjach, które biznes ujrzy dopiero za kilka lat. Wdrażamy nowoczesne formy kształcenia, jak np. debaty oksfordzkie czy warsztaty CTF (Capture the Flag)”.

Studia magisterskie-dlaczego warto?
OBEJRZYJ WIDEO

W Polsce niewiele Uczelni oferuje studia w takim zakresie, prowadzone przez tak wykwalifikowaną kadrę. Warto rozważyć inwestycję 1,5 roku czasu by zdobyć unikalne kompetencje i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Jeśli jesteś osobą, która lubi stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi, a przede wszystkim interesuje Cię obszar związany z cyberbezpieczeństwem – już dziś rozważ dołączenie do grona przyszłych cybersecurity experts!

Życzymy powodzenia i zapraszamy na studia!