Na początku stycznia odbył się eBal organizowany przez Wydziałowe Rady Samorządu Studentów WIEiT i WI. Wydarzenie zostało po raz czwarty wsparte organizacyjnie przez firmę Software Mansion. Motywem przewodnim tegorocznego balu była postać Wiedźmina. Goście mogli go spotkać podczas wydarzenia przechadzającego się dumnie po obiekcie. W postać wiedźmina wcielił się student Teleinformatyki Wojciech Mościński.

Jednym z punktów wydarzenia było ogłoszenie nominacji do Rektorskich Nagród Dydaktycznych. Jest to rodzaj plebiscytu, którego kapitułę stanowią studenci. Nominacja jest okazją do wyrażenia wdzięczności za trud wkładany w proces uczenia i rozwój studentów. W trakcie laudacji studenci podkreślali profesjonalizm dydaktyków, umiejętność przekazywania trudnych zagadnień w prosty i przyjazny dla odbiorcy sposób, a także wysoką kulturę osobistą czy empatię.

Z Instytutu Elektroniki nominację otrzymał Pan dr Piotr Nowak.

Na co dzień praca naukowo dydaktyczna Pana dr. Nowaka skupia się na badaniu własności cienkich warstw półprzewodnikowych tlenków metali (np. TiO2, SnO2, V2O5) w zastosowaniach sensorowych (czujniki gazów) oraz wpływie wody na tego typu układy (zmiany parametrów elektrycznych, czułości, czasu odpowiedzi).

Na WIEiT Pan doktor prowadzi zajęcia z Fizyki oraz Probabilistyki i Statystyki na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja, Cyberbezpieczeństwo czy Electronics and Telecommunication.

„Nominacja do Rektorskiej Nagrody Dydaktycznej jest dla mnie ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Spotkania z Państwem Studentami zawsze napawają mnie radością i dodają energii, są dla mnie niezwykle pozytywnym doświadczeniem i sprawiają mi ogromną satysfakcję. Prowadzone przeze mnie zajęcia znajdują się na początku Waszej naukowej podróży (pierwszy, drugi i trzeci semestr), dlatego też żywię głęboką nadzieję, że są raczej zachętą do dalszej pracy niż stanowią „konieczność przetrwania” – podkreśla dr Piotr Nowak.

Statuetkę w imieniu nominowanego odebrał Pan Dyrektor Instytutu Elektroniki prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza.

Z Instytutu Telekomunikacji nominację otrzymał Pan dr hab. inż. Marcin Niemiec

Dr hab. inż. Marcin Niemiec w swojej działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem – od algorytmów kryptograficznych, poprzez protokoły i usługi bezpieczeństwa, aż po detekcję ataków sieciowych czy zarządzanie ryzykiem. Jednym z jego ulubionych tematów badawczych są technologie kwantowe – przede wszystkim kwantowa dystrybucja kluczy kryptograficznych. Uczestnik oraz lider wielu krajowych i międzynarodowych gratów, w które angażuje studentów i czego owocem jest kilkadziesiąt wspólnych publikacji naukowych. Entuzjasta innowacyjnych metod kształcenia, uhonorowany Nagrodą im. Profesora Władysława Taklińskiego i Laurem Dydaktyka AGH w kategorii Wykładowca. Twórca innowacyjnej metody kształcenia poprzez udział inżynierów IT w debatach oksfordzkich. Inicjator współpracy AGH z firmami z branży IT, dzięki czemu studenci mają bezpośredni kontakt z ekspertami pracującymi w otoczeniu biznesowym. Wykładowca zagranicznych uczelni (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Albania, Grecja, Czechy, Bośnia i Hercegowina). Popularyzator nauki i pasjonat dydaktyki. W wolnym czasie zmienia się w enologa lub bibliofila.

Na studiach inżynierskich prowadzi przedmioty wprowadzające w tajniki cyberbezpieczeństwa: Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych czy Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych.

Jest opiekunem studiów magisterskich na kierunku Cyberbezpieczeństwo (NOWOŚĆ TEGOROCZNEJ REKRUTACJI ZIMOWEJ). Na tychże studiach będzie pracował ze studentami na przedmiotach takich jak: Capture the Flag (CTF) czy Wyzwania i kierunki rozwoju cyberbezpieczeństwa.

„Ta nominacja to dla mnie szczególne wyróżnienie, ponieważ jest przyznawane przez moich studentów. Nie liczy się tu dorobek sprzed kilku lat czy ładnie napisany wniosek, ale to jakim dydaktykiem jestem tu i teraz: podczas każdego 90-minutowego wykładu, podczas każdych ćwiczeń w laboratorium. Miło wiedzieć, że jestem takim dydaktykiem, jakim chcą mnie widzieć moi studenci. Mam też nadzieję, że nie tylko przekazuję wiedzę, ale również inspiruję i motywuję Was do rozwoju!”

Wszystkim nominowanym składamy serdeczne gratulacje.