Z radością dzielimy się informacją, że nasi pracownicy znaleźli się wśród laureatów Nagrody im. Profesora Władysława Taklińskiego.

  • Dr inż. Michał Wągrowski (Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunków Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo) otrzymał nagrodę II stopnia za opracowywanie programów studiów i przedmiotów, tworzenie materiałów dydaktycznych oraz nowoczesnych laboratoriów, a także pełnienie funkcji administracyjnych i podejmowanie szeregu inicjatyw organizacyjnych w związku z prowadzeniem studiów na WIEiT, w szczególności na kierunkach Teleinformatyka oraz Cyberbezpieczeństwo.

  • Zespół pracowników AGH w tym 2 naszych pracowników związanych z Instytutem Telekomunikacji dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH i dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, prof. AGH biorących udział w programie „Gepardy dydaktyczne” otrzymali nagrodę II stopnia.

Celem programu „Gepardy dydaktyczne” było zbudowanie społeczności wyróżniających się dydaktyczek i dydaktyków, którzy chętnie kształcą się w zakresie innowacyjnej efektywnej dydaktyki, a nabywaną wiedzę i umiejętności z sukcesem implementują w praktyce. Projekt trwał pełny cykl akademicki od listopada 2021 do stycznia 2023 i realizowany był w kilkuosobowych grupach warsztatowych spotykających się regularnie co miesiąc na moderowanych sesjach warsztatowych, realizowanych w formie Master Mind,  facylitowanych przez metodyczki i metodyków z CeL AGH.

Uczestnicy programu „Gepardy dydaktyki” zaproponowali i wdrożyli kilkanaście rozwiązań zmieniających dotychczasowe podejście do realizowania zajęć dydaktycznych. Były to zarówno zmiany w obecnym treściach kształcenia, jak i dodatkowe kursy dla studentów.

Prof. Mikołaj Leszczuk zajął się rozbudową laboratoryjnych technik nauczania multimediów przy użyciu narzędzia Jupyter Notebook. Studenci wykonywali zadania i eksperymenty bezpośrednio w przeglądarce, co zwiększało ich zaangażowanie i umożliwiało natychmiastową weryfikację wyników. Narzędzie pozwalało także na dostosowanie tempa i trudności zadań do ich indywidualnych potrzeb.

Kursy zostały zaprojektowane tak, aby mogły być realizowane zarówno w tradycyjnej formie, jak i zdalnie.

Pan prof. Piotr Chołda zaproponował „Odwrócone zajęcia z matematyki stosowanej”. Celem zastosowania odwróconego nauczania było zwiększenie zaangażowania osób studiujących w proces uczenia się i przygotowywania do zajęć, rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się oraz wspieranie bardziej efektywnego przygotowania się do zajęć, a w konsekwencji – aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Program „Gepardy dydaktyczne” został zainicjowany przez Centrum e-Learningu AGH (dzisiaj Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki; w tym wniosku używany jest skrót CeL AGH).

Zespół tworzyli: Sylwia Bednarek (WIMiIP), Łukasz Bołoz (WIMiR), Piotr Chołda (WIEiT), Piotr Chyła (WIMiR), Marta Ciesielka (WIMiIP), Paweł Dybowski (WEAIiIB), Tomasz Fiutowski (WFiIS), Katarzyna Gdowska (WZ), Joanna Jakóbczyk (WILiGZ), Elżbieta Jasińska (WGGiIŚ), Karolina Kaczmarska (WO), Katarzyna Klimkiewicz (WZ), Mikołaj Leszczuk (WIEiT), Bartosz Mindur (WFiIS), Paweł Pytko (WIMiR), Marta Róg (WGGiIŚ), Ewa Rudnik (WMN), Marzena Staszkiewicz (WZ), Aleksandra Wilk (WZ), Sylwia Zelek-Pogudz (WGGiOŚ)

Konkurs o Nagrodę im. Profesora Władysława Taklińskiego jest konkursem uczelnianym.

Celem nagrody jest uhonorowanie wybitnych osiągnięć dydaktycznych, takich jak m.in.:

– tworzenie innowacyjnych metod w dydaktyce i nowych unikatowych kierunków kształcenia,
– przygotowanie kompleksowej bazy dydaktycznej (wykładów, tematyki ćwiczeń, materiałów dydaktycznych itd.) dla nowych przedmiotów nauczania,
– opracowanie wyróżniających się podręczników, skryptów lub innych materiałów dydaktycznych,
– wyróżniającą się działalność w tworzeniu nowoczesnych laboratoriów i pracowni problemowych dla celów dydaktyki,
– wyróżniającą się długofalową współpracę z kołami naukowymi i uznanie społeczności studenckiej.

Składamy serdeczne gratulacje.