Projekt badawczy „Biodegradowalne quasi-idealne soczewki mikrofalowe do zastosowań w sieciach 5G/6G i bezprzewodowych systemach pomiarowych nowej generacji” otrzymały właśnie decyzję o finansowaniu z Narodowego Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM 22. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 210 tys. zł.

Wraz z rozwojem nowoczesnych sieci bezprzewodowych i systemów radarowych, rośnie potrzeba korzystania z fal elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości. W przypadku sieci komunikacyjnych jest to spowodowane rosnącą liczbą użytkowników i zapotrzebowaniem na szybki dostęp do internetu. W systemach radarowych wysokie częstotliwości pozwalają na dokładniejsze pomiary. Zarówno sieci bezprzewodowe, jak i radary, wymagają efektywnych systemów antenowych. Jednak dotychczasowe metody tworzenia takich systemów są kosztowne i powodują straty energii.

Aby rozwiązać ten problem, stosuje się soczewki mikrofalowe, które działają podobnie do soczewek w okularach, skupiając fale elektromagnetyczne. To pozwala na osiągnięcie pożądanych parametrów pracy w sposób ekonomiczny. Soczewki te są szczególnie efektywne, gdy mają zmienny współczynnik załamania światła, co umożliwia uzyskanie najlepszych wyników.

Niestety, dotychczasowe soczewki o zmiennym współczynniku załamania światła mają pewne ograniczenia. Ich współczynnik załamania zmienia się skokowo, co tylko przybliża działanie idealnych soczewek. Dodatkowo, są one zwykle wykonane z plastiku lub podobnych materiałów, co wiąże się z problemem zanieczyszczenia środowiska mikroplastikiem.

Proponowany projekt badawczy ma na celu stworzenie quasi-idealnych soczewek o zmiennym współczynniku załamania światła, które będą działać jak idealne soczewki. W ramach badań opracowane zostaną nowatorskie rozwiązania umożliwiające projektowanie i produkcję takich soczewek. W trosce o środowisko, projekt zakłada użycie materiałów biodegradowalnych do produkcji soczewek – opartych na żywicach i naturalnych polimerach.

Prace w projekcie będą realizowane pod kierownictwem Pana mgr inż. Andrzeja Dudka związanego z Instytutem Elektroniki.

Składamy gratulacje i trzymamy kciuki za prowadzone badania.

Wszystkie elementy przedstawione na zdjęciach zostały wykonane w Instytucie Elektroniki
fot. Joanna Roczniewska-Cieślik