Elektronika i Telekomunikacja
liderem Rankingu Kierunków Studiów Technicznych 2024 Perspektywy 2024.

Okolicznościowy dyplom i gratulacje odebrał 26.06 w Warszawie Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński.

To dla nas bardzo budujące wyróżnienie i motywuje do dalszej ciężkiej pracy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!

Jak podkreśla dr inż. Jacek Kołodziej Prodziekan ds. Kształcenia dla kierunków Elektronika; Elektronika i Telekomunikacja; Electronics and Telecommunications „Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn jak mawiał Arystoteles – jej codziennie odkrywanie na zajęciach ze Studentkami i Studentami WIEiT naprawdę daje prawdziwą frajdę, a kiedy praca jest pasją można osiągnąć niemożliwe. To że dziś jesteśmy „numer jeden”, to efekt konsekwentnej i, co tu ukrywać, ciężkiej pracy całej społeczności WIEiT: Nauczycieli, Pracowników administracyjnych, Członków Rady Społecznej, a przede wszystkim Studentek i Studentów. Kształcenie na EiT, ale także na innych naszych kierunkach, z uwagi na dynamikę branży ICT, w tym rozwój AI wymaga ciągłych zmian, dlatego cieszę się, że ten wysiłek nas Wszystkich został zauważony i doceniony.”

Szeroko rozumiane kompetencje cyfrowe czy kompetencje projektowe i kreatywne to 2 z 4 obszarów tematycznych kompetencji inżyniera przyszłości wskazane w raporcie infuture.institute dla AGH 2024.
Oferta edukacyjna WIEiT w tym kierunek Elektronika i Telekomunikacja zdecydowanie wpisuje się w te potrzeby.

Studenci są jednym z naszych najcenniejszych zasobów. To ludzie bardzo zaangażowani w studia, w swoją pracę, podejmują wiele inicjatyw w tym działalność w kołach naukowych. Biorą udział we wszystkich kluczowych projektach AGH, które zdobywają międzynarodowe nagrody – od konstrukcji silników w motocyklach po łaziki marsjańskie.

To jakże cenne doświadczenie sprawia, że większość naszych studentów podejmuje pracę jeszcze na studiach (także I stopnia) i w 100% przypadków jest to praca zgodna lub częściowo zgodna z kierunkiem kształcenia.

Ich wiedza i zaangażowanie sprawia, że są cenionymi specjalistami na rynku pracy. Dając możliwość kontynuacji studiów na II stopniu dokładamy starań i jednocześnie szczycimy się faktem, że magister inżynier WIET-u potrafi wymyślać i budować nowe rozwiązania, a nie tylko odtwarzać pewną rzeczywistość.

Przypominamy, że do 15 lipca 2024 trwa rekrutacja na studia I pierwszego stopnia na AGH. Wszystkim kandydatom na oferowane przez nas kierunki życzymy powodzenia w rekrutacji i dołączenia do grona osób twórczych, zdolnych do projektowania i tworzenia czegoś nowego.
Dołącz do grona architektów przyszłości!

Siedziba AGH przy al. Mickiewicza 30 w Krakowie.

W tegorocznym Rankingu AGH utrzymała 4. pozycję w zestawieniu ogólnym oraz 2. w typie uczelni technicznych.

W Rankingu Kierunków Studiów poza Elektroniką i Telekomunikacją 1. Miejsce zdobyły:

  • Fizyka techniczna (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej),
  • Górnictwo i geologia (Wydziały: Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami; Wiertnictwa, Nafty i Gazu; Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska),
  • Inżynieria biomedyczna (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej),
  • Mechatronika (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki).

Gratulujemy!