3 lipca 2024 r. podczas Senatu AGH JM Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis wskazał na funkcję Dziekana Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji prof. dr hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego. 

Przejęcie obowiązków Dziekana Wydziału nastąpi od 1 września 2024 r. 

Sławomir Gruszczyński (ur. 14 grudnia 1976 r.) ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w 2001 roku – specjalizacja systemy łączności rozsiewczej.

W 2006 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. W ramach pracy doktorskiej prowadził badania teoretyczne i eksperymentalne nad ultra szerokopasmowymi sprzęgaczami kierunkowymi i przesuwnikami fazy w technice linii paskowych zmierzającymi do opracowania układów wykonanych w technice linii paskowych pracujących w paśmie przekraczającym jedną dekadę częstotliwości. Praca doktorska została wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki PW.

W 2011 roku wydał monografię habilitacyjną pt: „Design of quasi-ideal coupled lines and their application sin high-performance directional couplers”.

W 2019 roku decyzją Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Z AGH związany jest od 2009 roku (początkowo z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej następnie od 2012 roku z Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji[1].

Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół:

  • Zintegrowanych układów antenowych,
  • Anten szerokopasmowych i mikropaskowych,
  • Mikrofalowych szerokopasmowych sieci zasilających,
  • Mikrofalowych wzmacniaczy dużej mocy,
  • Filtrów mikrofalowych i zwrotnic częstotliwości,
  • Aktywnych i pasywnych obwodów mikrofalowych, w tym mieszaczy, oscylatorów, powielaczy częstotliwości,
  • Czujników radarowych,
  • Odbiorników selektywnych.

Wiele urządzeń i modułów (w tym do zastosowań wojskowych) opracowanych przez prof.  Gruszczyńskiego zostało z powodzeniem zaimplementowane i służą m.in. na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ARISS) czy są używane w motoryzacji (radary FMCW do unikania kolizji).

Prof. Sławomir Gruszczyński uczestniczył w kilkunastu projektach krajowych i międzynarodowych. Warto tu wymienić m.in.:

Projekt badawczy realizowany w ramach funduszy norweskich „Wysoce dokładna i autonomiczna programowalna platforma do udostępniania kierowcom i społeczeństwu usługi danych o zanieczyszczeniach powietrza”; Projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „System monitorowania stanu zmęczenia kierowcy”.

W ramach projektu CRAFT-032585 6. Programu Ramowego UE uczestniczył w opracowaniu urządzenia pozwalającego na wykrywanie urządzeń elektronicznych bez względu na to, czy urządzenia te są w danym momencie zasilane, czy całkowicie wyłączone – możliwość wykrywania urządzeń szpiegowskich metodą badania odpowiedzi na pobudzenie impulsem elektromagnetycznym.

Laureat I edycji programu „Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization”, w ramach którego wyjechał w 2011 roku na staż do Uniwersytetu Stanforda jako jeden z 40 polskich badaczy i menadżerów innowacyjności z całej Polski.

Wyróżniony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej za działalność naukową (2007).

14-krotnie wyróżniony przez JM Rektora AGH za działalność naukową.

Autor 7 zgłoszeń patentowych.

Autor i współautor blisko 150 publikacji z zakresu m.in.: Anteny i propagacja, Komunikacja radiowa, Inżynieria anten, Inżynieria mikrofalowa, Inżynieria RF, Komunikacja mikrofalowa, Technologie RF, Technologia mikrofalowa czy Elektronika RF.

Prowadzi wykłady i zajęcia laboratoryjne z elektroniki mikrofalowej (zajęcia po polsku i po angielsku), promotor 6 prac licencjackich, promotor 3 prac doktorskich, recenzent 7 prac habilitacyjnych.

Prof. Sławomir Gruszczyński pełni funkcję Dziekana Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji od 2020 r. W tym czasie był również członkiem Senatu AGH przez dwie kolejne kadencje.

Prywatnie jest pasjonatem lotnictwa i motoryzacji.

Przyłączając się do gratulacji i wyrazów uznania, życzymy Panu Dziekanowi obfitującej w sukcesy kadencji, podczas której zrealizowane zostaną wszystkie ambitne cele.

Sławomir Gruszczyński AGH WIET

Prof. dr hab. inż. Sławomir Gruszczyński pełni funkcję Dziekana Wydziału od 2020 r.

Sławomir Gruszczyński Dziekan WIEiT podczas lotu awionetką

Lot nad Soliną.