14 października br. odbyło się spotkanie wieńczące 70. Urodziny Wydziału IEiT.

W wydarzeniu wzięli licznie udział obecni oraz emerytowani Pracownicy Wydziału, wśród nich Władze Dziekańskie, Dyrektorzy Instytutów, Doktoranci i Studenci oraz Goście. Swoją obecnością uroczystość zaszczyciły Władze Rektorskie Uczelni: Jego Magnificencja Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń,  Prorektor ds. Współpracy – prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski, Prorektor ds. Kształcenia – prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny, Prorektor ds. Ogólnych prof. dr hab. inż. T. Telejko oraz Prorektor ds. Studenckich – prof. dr hab. inż. Rafał Dańko.

Wydarzenie w imieniu Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego prowadził Pan Prodziekan ds. Nauki prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko, który powitał gości, złożył życzenia i zaprosił do wspólnego świętowania jubileuszu. 

Jego Magnificencja Rektor AGH prof. dr hab. inż. Jerzy Lis witając gości podkreślił wysoki poziom jaki Wydział reprezentuje w zakresie badań naukowych i kształcenia. Podziękował Pracownikom za ich wkład w rozwój nauki i pracy na rzecz Uczelni, pogratulował sukcesów i złożył serdeczne życzenia dalszego harmonijnego rozwoju Wydziału.

Ważnym elementem podniosłej części uroczystości było przybliżenie przez Prodziekana ds. Nauki prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Boryczko historii powstania „elektryki” w AGH. Następnie głos zabrał prof. dr. hab. Tadeusz Pisarkiewicz, pierwszy dziekan Wydziału IEiT (2012-2016) – Wydziału, który rozpoczął samodzielne funkcjonowanie w 2012 roku w wyniku wyodrębnienia z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

Pan Profesor Tadeusz Pisarkiewicz w pięknych słowach opisał okoliczności powstania Wydziału IEiT, wskazując na osoby Panów Profesorów Krzysztofa Zielińskiego (wówczas Kierownika Katedry Informatyki),  Stanisława Kuty (wówczas Kierownika Katedry Elektroniki), i Andrzeja Pacha (wówczas Kierownika Katedry Telekomunikacji) jako osób, które uczestniczyły w procesie kształtowania struktur Wydziału pod obecną nazwą.

Jednocześnie przypomniał wsparcie ze strony ówczesnego Rektora AGH Pana prof. dr.  hab. inż. Antoniego Tajdusia oraz Pani prof. dr hab. Lidii Maksymowicz, która w latach 1998-2002 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis życzył Pracownikom Wydziału IEiT nieustających sukcesów w działalności zawodowej i życiu prywatnym, a Pani Anna Sierka Przewodnicząca WRSS IEiT w imieniu studentów również życzyła sukcesów na polu dydaktycznym, dalszego rozwoju i kolejnych jubileuszy.

Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko podsumowując tę część zachęcił zgromadzonych do świętowania cytując fragment „Pieśni XX” Jana Kochanowskiego „Miło szaleć, kiedy czas po temu”.

Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych.

HISTORIA WYDZIAŁU

Fot: Mariusz Bembenek