Ruszyła 27. Edycja Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej. Organizowany w odświeżonej formule, ale niezmiennie z myślą o wspieraniu rozwoju i osiągnieć studentów oraz młodych polskich naukowców. Hasło tegorocznej edycji to: „Dane dla środowiska”. Pula nagród w tej edycji wynosi 50 tys. złotych. Zespoły badawcze mogą zgłaszać swoje projekty do 31 stycznia 2023 r. 

Do Konkursu można zgłaszać projekty, których celem jest poprawa wskaźników środowiskowych polskiego przemysłu.  

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są trzy nagrody finansowe o łącznej wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).

I nagroda
wysokości 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych)

II nagroda
wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych)

III nagroda
wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych)

WIĘCEJ INFORMACJI