uroczysta inauguracja roku akademickiego na wydziale

W dniu 5 października 2022 r. odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Uroczystość w imieniu Pana prof. dr. hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego Dziekana Wydziału prowadził Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko Prodziekan ds. Nauki, który przywitał wszystkich przybyłych.

Władze Uczelni reprezentował Prorektor AGH ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń.

Uroczystość uświetnili swą obecnością przedstawiciele zaprzyjaźnionych wydziałów:

Pani dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH – Dziekan Wydziału Humanistycznego,

Pani dr hab. inż. Katarzyna Styszko, prof. AGH – Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Energetyki i Paliw,

Pani dr inż. Katarzyna Matusiak – Prodziekan Wydziału ds. Studenckich Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,

Pan dr hab. inż. Grzegorz Cieplok, prof. AGH – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,

Pan dr inż. Jerzy Dzieża – Prodziekan ds. Współpracy Wydział Matematyki Stosowanej,

Pani dr hab. inż. Katarzyna Major – Gabryś, prof. AGH –  Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału Odlewnictwa,

Pan dr hab. inż. Jerzy Feliks, prof. AGH – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Zarządzania,

Na Inauguracji byli obecni przedstawiciele firm z otoczenia społeczno-gospodarczego aktywnie wspierający działalność Wydziału:

Pan Krzysztof Persona – Head of Nokia Krakow Technology Center & Tribe Lead of MN RAN L2 SW1 KRK Tribe,

Pan Marcin Solarski Sr Manager, Platform Enablement Dover Fueling Solutions,

Pan Tomasz Potaczała – AMC TECH,

Pani Anna Olech – Ericsson  Dyrektor Departamentu centrum R&D w Krakowie,

Pan Tomasz Nowak – przedstawiciel firmy Cisco.

Swoją obecnością zaszczycili nas również:

Przedstawiciel Rady Społecznej WIET Pan dr inż. Tadeusz Syryjczyk,
Pan prof. dr hab. inż. Andrzej Pach (Prorektor ds. Nauki w latach 2016-2020) oraz Pan prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz (Dziekan Wydziału IET w latach 2012-2016).

Szczególnie serdecznie przywitani zostali przyszli studenci pierwszego roku wszystkich kierunków Wydziału.

W swoim wystąpieniu Pan Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń serdecznie powitał tegorocznych kandydatów na studia. Wyraził uznanie wobec obecnych na sali przyszłych studentów IEiT bowiem kierunki tutaj prowadzone cieszą się dużym zainteresowaniem i wymagają bardzo dobrych wyników m.in. na egzaminie maturalnym czy olimpiadach przedmiotowych. Pan Profesor Gorgoń wyraził nadzieję, że przyszłość studentów rysuje się w dobrych kolorach, zaapelował by dobrze wykorzystać nadchodzący czas zarówno w kontekście zdobywanej wiedzy, ale także jako czas rozwoju osobowości, czerpania z potencjału zawieranych przyjaźni czy rozwoju w organizacjach studenckich działających na AGH. Przypomniał, że absolwenci AGH nie mają problemu na rynku zawodowym, a szczególnie absolwenci Wydziału IEiT, którzy niejednokrotnie jeszcze przed uzyskaniem dyplomu podejmują pracę zawodową nie tylko w Polsce. Podkreślił także, że dla zainteresowanych po studiach jest zawsze możliwość wyboru ścieżki naukowej czy dydaktycznej do czego gorąco zachęcił.

Prodziekan prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko pogratulował kandydatom na studentów dostania się na wymarzone studia. Wyraził nadzieję, że wybór został podyktowany zainteresowaniami. W swym wystąpieniu odniósł się do słów ślubowania, które za chwilę złożą kandydaci aby stać się pełnoprawnymi członkami wspólnoty akademickiej. Zwrócił uwagę na konieczność rozwijania przez studentów kompetencji zawodowych i na możliwości jakie w tym zakresie daje Wydział. Wydział który uzyskał najwyższe oceny w kategoryzacji jednostek naukowych oraz prowadzi dydaktykę w sposób wyróżniający. Życzył aby zdobyte umiejętności pozwoliły na swobodne poruszanie na światowym rynku pracy. Jednocześnie wskazał, iż czas studiów to czas kształtowania osobowości i charakteru oraz na konieczność wszechstronnego rozwoju w tym okresie. Na zakończenie zaapelował, zgodnie ze słowami ślubowania, o zachowanie godności, co w obecnych, trudnych pod każdym względem czasach, nie jest łatwe.

Studenci po złożeniu ślubowania zostali przyjęci w poczet członków wspólnoty akademickiej.

W programie uroczystości znalazło się także przemówienie Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Pani Anny Sierki. Pani Anna przybliżyła specyfikę organizacji studenckich działających na naszym Wydziale, zachęciła do współpracy z Radą Studentów. Podkreślając, że społeczność Wydziału tworzy Wspólnotę zapewniła, że studenci mogą zawsze liczyć na wszelkie wsparcie.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie nagród Dyrektora Instytutu Elektroniki oraz Telekomunikacji dla najlepszych prac dyplomowych obronionych w roku 2021/2022. To już czwarta edycja tego konkursu.

Laureatów nagród Dyrektora Instytutu Elektroniki przedstawił Pan dr inż. Jacek Kołodziej Prodziekan Wydziału ds. Kształcenia opisał też nagrodzone prace.

Nagrody otrzymali:

mgr inż. Andrzej Kazimierz Dudek, mgr Piotr Kanios (Elektronika i Telekomunikacja) za pracę „Skalowalne układy antenowe pracujące w szerokim zakresie częstotliwości o stałej charakterystyce promieniowania. Opiekun prof. dr hab. inż. Krzysztof Wincza,

mgr inż. Piotr Doniec (Elektronika i Telekomunikacja) za pracę „ Analiza wpływu detektora częstotliwości i fazy na jitter pętli synchronizacji fazowej z pompą ładunkową w technologii CMOS”. Opiekun dr inż. Jacek Kołodziej,

inż. Norbert Ligas (Elektronika) za pracę „Opracowanie i wykonanie prototypu stanowiska eksperymentalnego do generowania mapy wektorów normalnych dla obiektów prawie płaskich metod widzenia komputerowego. Opiekun dr inż. Przemysław Korhoda,

Wyróżnienie otrzymał inż. Mateusz Kozyra (Elektronika i Telekomunikacja) za pracę „System podlewania roślin bazujący na informacji z internetowego serwisu pogodowego. Opiekun dr hab. inż. Paweł Russek.

Laureaci otrzymali stosowne dyplomy, statuetki oraz nagrody ufundowane przez firmę AMC TECH.

Laureatów nagród Dyrektora Instytutu Telekomunikacji przedstawił Pan dr hab. inż. Robert Wójcik prof. AGH.

I miejsce
Adam Księżyk (Teleinformatyka) za pracę „Detection of PBCH channel in Massive MIMO configuration of 5G system. Opiekun prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński,

II miejsce
Maciej Sawka (Teleinformatyka) za pracę „Design, implementation and verification of a new block cipher. Opiekun dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH,

III miejsce ex aequo

Grzegorz Kuliński (Teleinformatyka) za pracę „Machine learning for malware”. Opiekun dr hab. inż. Piotr Pacyna, prof. AGH.

Tymoteusz Widlarz (Teleinformatyka) za pracę „An aplication allowing to correct errors in quantum key distribution”.

Laureaci otrzymali stosowne dyplomy, statuetki oraz nagrody ufundowane przez firmę Nokia i Ericsson oraz PROIDEA.

Obowiązkowym punktem każdej inauguracji akademickiej jest wykład inauguracyjny, który w tym roku przygotował Pan dr hab. inż. Szymon Szott, prof. AGH na temat sieci WiFi. Poruszył w nim m.in. statystyki działających obecnie sieci, kierunki rozwoju i możliwości jej specjalistycznego wykorzystania.

Uroczystość zakończono odśpiewaniem tradycyjnej pieśni Gaudeamus Igitur.

Życzymy całej społeczności Wydziału wszelkiej satysfakcji oraz pomyślności.

Niech przyniesie wiele osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych, studentom niech przysporzy wiedzy i umiejętności stanowiąc jednocześnie niezapomnianą przygodę!

Fot. Mariusz Bembenek