Na początku listopada dla studentów kierunku Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego z KW Policji w Krakowie przeprowadzili pokazowe zajęcia w terenie i zaaranżowali miejsce przestępstwa. To wszystko na potrzeby realizacji zajęć w ramach Analizy miejsca zdarzenia.   

W trakcie zajęć dwójka studentów pod okiem profesjonalistów czynnie uczestniczyła w poszczególnych etapach postępowania na zaaranżowanym miejscu zdarzenia, pozostali słuchacze brali udział w zajęciach w roli obserwatorów celem przygotowania na koniec protokołu oględzin miejsca.

„Miejsce przestępstwa” zaaranżowano na terenie zielonym kampusu między nową siedzibą Wydziału Humanistycznego, a Biblioteką Główną AGH w pobliżu ul. Reymonta 7. 

Pomysłodawczynią zajęć była Pani Lidia Dziedzińska – Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Pani Lidia koordynuje zajęcia Analiza miejsca zdarzenia oraz Wprowadzenie do ekspertyzy kryminalistycznej.

Zbadanie pod katem kryminalistycznym miejsca zdarzenia należy do najważniejszych czynności wykonywanych w ramach reakcji na zaistniałe przestępstwo i ma wpływ na cały proces wykrywczy.

Kierunek Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce realizowany jest przez trzy Wydziały:
Wydział Humanistyczny, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Ponadto objęty jest umowami partnerskimi ze służbami specjalnymi – Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego oraz Żandarmerią Wojskową.

„Nowoczesne technologie” cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. W tym roku pierwszy etap rekrutacji zakończyły z wynikiem ponad 4 osób na miejsce.