15 listopada w Paryżu odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Wynalazczości PRIX EIFFEL.

Platynowy medal przyznano dla Panów dr. hab. inż. Artura Rydosza, prof. AGH i dr. hab. inż. Konstantego Marszałka, prof. AGH z Instytutu Elektroniki za patent międzynarodowy pt. „Portable device for detection of biomarkers in exhaled air and method of biomarker detevtionin exhaled air”.

Niezależnie Prezydent światowej federacji WIIPA (World Invention Intellectual Property Association), Manli Hsien przyznał złoty medal i nagrodę specjalną dla zaprezentowanego wynalazku.

Urządzenie pod nazwą diabetomat jest rozwijane przez startup „Advanced Diagnostic Equipment (ADE)” rozpoczyna badania kliniczne niezbędne do wejściia na rynek diagnostyki cukrzycy.

Diabetomat to urządzenie dla osób zmagających się z cukrzycą, które pozwoli im mierzyć poziom glikemii we krwi na podstawie analizy oddechu.

Na początku listopada został opublikowany wywiad z Panem prof. Rydoszem pt. „Co oddech mówi o Tobie”.

Serdecznie gratulujemy przyznanej nagrody!

eiffel-prix